VEČERNJE SLAVLJE NA BLAGDAN SV. ŠIMUNA – POHOD MONS. ALESSANDRA D’ERRICA, APOSTOLSKOG NUNCIJA U RH

„Ne smijemo se zatvoriti u svoje ljudske iluzije i lažne sigurnosti. Ne smijemo ostati sjediti, zadovoljiti se posjedovanjem slavne baštine iz prošlosti. Ne smijemo dati prostora oholosti svijeta u svom služenju Duhu i Crkvi Kristovoj“ poručio je mons. Alessandro D’Errico, apostolski nuncij u RH u propovijedi večernjeg koncelebriranog slavlja koje je na blagdan sv. Šimuna, zaštitnika grada Zadra, u utorak 8. listopada predvodio u crkvi sv. Šimuna u Zadru. Nuncij je izrazio radost zbog dolaska: „Kao papin predstavnik, radujem se s vama! Čast mi je donijeti vam posebni blagoslov Svetog Oca Franje, koji ću Vam vrlo rado podijeliti na kraju svete mise“.

Misao vodilja nuncijeve propovijedi je zapis u Lukinom evanđelju da je Šimun ponukan Duhom došao u Hram, a duhovni hod sv. Šimuna je povezao sa smjernicom pape Franje cijeloj Crkvi. Potrebu da idemo, izađemo, ponukani Duhom, papa je više puta naglašavao od početka svog pontifikata. Pokret u hodu, izgradnji Crkve i ispovijedanju. To je jednostavno u iznošenju, ali duboko u značenju, rekao je nuncij, istaknuvši papin naglasak: u hodu je glavna zadaća koju Duh Sveti povjerava Crkvi.

„Ponukan znači osjetiti poticaj, biti pokrenut. U Šimunovu slučaju, Duh Sveti potiče i pokreće njegove korake prema Hramu i prema Isusu. Kao temeljni stav, uvijek moramo imati iskrenu raspoloživost, zaboraviti na sebe te ponukani Duhom poći putovima svijeta, prema rubnim dijelovima, u duhu siromaštva, radosni što svima možemo naviještati i svjedočiti Isusovu radosnu vijest. Moramo biti postojani. Ne smijemo se usidriti u prošlost. Ne smijemo biti zatvoreni ni za koga“ rekao je nuncij, podsjetivši napapinu misao da ponukani Duhom trebamo biti službenici kulture susreta.

„Pred složenim izazovima s kojima se Crkva mora suočiti u sadašnjem trenutku, žurne nove evangelizacije i u zemljama u kojima su kršćani tradicionalno u većini, neophodno je da se svi prepustimo dahu Duha. To znači da ne smijemo stavljati zapreku djelovanju Duha Božjeg. Da bi Duh Sveti u nama bio djelotvoran i plodonosan, poput sv. Šimuna, trebamo biti podložni njegovu djelovanju. Samo tako moći će svatko pojedinačno dati svoj doprinos Crkvi. Tako ćemo lakše razumjeti teme na koje se često vraća Sveti Otac Franjo“ rekao je nuncij D’Errico, podsjetivši da apostol Pavao opominje kako iznad svega crkvenog pokretanja uvijek mora biti ljubav.Na tom principu valja se trajno nadahnjivati, i u poteškoćama. „Tako dolazi do rješenja društvenog sklada, pronalaženja suglasnosti među različitim stranama na temelju onoga što im je zajedničko. Radi zajedničkog dobra odreći se beznačajnih elemenata, ne odstupajući pritom od temeljnih stavova i uvjerenja kojih se drže u svom društvenom zalaganju“ rekao je nuncij.

Ponukani Duhom pozvani smo njegovati i veliku baštinu Koncila u iskrenoj otvorenosti prema svijetu i autentičnom dijalogu s drugima, i s dalekima, s pozitivnim i konstruktivnim stavom. „Dijalogu koji daje prednost onom što je zajedničko pred onim što stvara podjele. Dijalogu koji pokazuje iskrenu želju raditi zajedno, sa svim ljudima dobre volje, u ozračju međusobnog povjerenja. Dijalogu u kojem iskreno nastojimo shvatiti drugoga, saslušati ga i vjerovati mu“ rekao je nuncij, podsjetivši na Bergogliove misli,ako Crkva ne izađe iz sebe, postaje samodostatna i obolijeva. Korijen zla koja pogađaju crkvene institucije je u samodostatnosti, vrsti teološkog narcizma, samodopadnosti. Autoreferencijalna Crkva pretendira zadržati Isusa za sebe, ne da Mu izaći. „To je važna i aktualna poruke koja proizlazi iz promatranja lika velikog svetog Šimuna. Pozvani smo prepustiti se Duhu da nas pokrene. S Kristom se uputiti prema svima, bez ustupaka, ostavljajući po strani unaprijed zasnovane svoje ciljeve. Pozvani smo s povjerenjem se prepustiti Duhu kako bi nas oblikovao, jer on zna bolje od nas kamo i kako voditi Crkvu Kristovu“ istaknuo je nuncij D’Errico.

Zamolio je zagovor sv. Šimuna za planove i programe Crkve, da nas učini još više podložnima djelovanju Duha, kako bismo s papom Franjom i cijelom Crkvom krenuli putevima svijeta, hodeći s povjerenjem prema svima.

 Ines Grbić