52. SVEĆENIČKI DAN ZADARSKE NADBISKUPIJE – SKRADIN, VISOVAC

52. svećenički dan Zadarske nadbiskupije u srijedu 19. lipnja u zajedništvu 53 svećenika i zadarskog nadbiskupa Želimira Puljića održan je u Skradinu i na Visovcu. U nekadašnjoj katedrali, nadžupnoj crkvi Porođenja BDM u Skradinu, misno slavlje predvodio je mons. Puljić. Tragom navještaja Božje riječi, nadbiskup je rekao da Isus uzima Oca nebeskog kao okvir tumačenja i vrednovanja dobrih djela. On je mjerilo i procjena vrijednosti, pa upozorava da pravednost ne činimo pred ljudima da nas vide. Pobožne vježbe o kojima Isus govori su milostinja koja oslobađa od zemaljskih stvari, post mrtvi tijelo a po molitvi se sjedinjujemo s Bogom. Nadbiskup je rekao kako Isusov učenik daje milostinju da ne zna ljevica što čini desnica. Čini to u skrovitosti. „Milostinju se cijenilo i u sinagogama. Dijelila se siromasima obazrivim duhom kako ih se ne bi postidjelo. Toj plemenitoj gesti koja je Bogu ugodno djelo, Isus dodaje ispravan duh pa kaže: ‘Kad dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom kako to čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili’. Licemjer je prema aramejskom ‘iskvaren, izopačen’, glumi dobra djela. A zapravo sebe stavlja mjesto Boga“ rekao je mons. Puljić. Tumačeći molitvu, rekao je kako je molitva sredstvo da se otvorimo Ocu i spremno prihvatimo ono što Bog traži od nas, za naše dobro. „Licemjeri su koristili molitvu u sinagogama i na raskršćima kako bi se prezentirali pred ljudima. Zato im Isus upućuje prijekor da su primili svoju plaću. Kad moli, učenik ulazi u skrovito mjesto i moli se Ocu koji vidi u skrovitosti. Isus time ne zabacuje javnu molitvu. Dapače, preporučuje učenicima da se sastaju na molitvu. No naglašava da molitva mora izvirati iz srca. Zato upozorava da se u molitvi ne blebeće kao pogani koji misle da će s mnoštvom riječi biti uslišani. Otac zna što je potrebno i prije nego ga se zamoli. Pogani izgovaraju nerazumljive riječi kako bi ‘prisilili’ božanstvo da ih usliša“ upozorio je nadbiskup Puljić.

Budući da je u postovima Židova bilo licemjerja, Isus upozorava učenike da ne budu smrknuti kao licemjeri koji pokazuju ljudima da poste. Post je znak unutarnjeg obraćenja, to je za Isusa motiv radosti. „Zato treba postiti svečano i radosno. Obraćenje uključuje osobni odnos Boga i grešnika pa se mora odvijati u skrovitosti Božje sigurnosti“ rekao je mons. Puljić, istaknuvši da taj ulomak iz evanđelja po Mateju završava pozivom na pouzdanje u Božju providnost jer je Bog gospodar života i svijeta. „Kad Isus kaže ‘Ne budite zabrinuti što ćete jesti ili piti ili u što ćete se obući’, ne uklanja razboritu skrb za jelo i odijelo. On ne kaže ‘Ne skrbite se’, nego ‘Ne budite tjeskobno zabrinuti’. Uzaludna je zabrinutost za ovozemaljsko ako se zaboravi na bitno, nebesko. To pokazuje da je učenik malovjeran, jer sumnja da Otac nebeski zna što mu je potrebno. Zato Matej završava poticajem: ‘Tražite najprije Kraljevstvo njegovo i sve ostalo će vam se nadodati!’ Glavna briga učenika je ne izgubiti Gospodnje povjerenje i vjerovati u putove njegove providnosti. To uključuje čovjekov rad i nastojanje bez pretjerane tjeskobe i zabrinutosti“ zaključio je nadbiskup Puljić.

 Skradinska župa svečano je dočekala zadarski prezbiterij: desetominutnom zvonjavom zvona, zastavama na prozorima župnog ureda i pročelju crkve, lovorovim vijencem. Svećenike je srdačno pozdravio skradinski župnik Gabrijel Jagarinec, a povijesni pregled o skradinskoj biskupiji prije misnog slavlja iznio je don Zdenko Dundović. U misi je sudjelovao i skradinski puk te su slavlje uveličali pjevanjem. Svećenici su razgledali vrijednu zbirku u župnoj kući. Poslijepodne su posjetili franjevački samostan Gospe od Milosti na Visovcu gdje su upoznali bogatu baštinu tamošnjeg muzeja uz domaćina, gvardijana fra Matu Gverića. Svećenički dan je završen molitvom Večernje zadarskih svećenika u samostanskoj crkvi na Visovcu.

Ines Grbić

Ines Grbić