SVEĆENIČKI DAN: 19. 06. 2013.

  1. Svećenički dan 19. lipnja 2013. – Skradin i Visovac

Prema programu koje je Povjerenstvo za permanentno obrazovanje svećenika i rekolekcije učinilo za ovu školsku 2012./2013. godinu predviđeno je da za 52. svećenički dan u mjesecu lipnju pođemo do Skradina i Visovca. Predviđeni program za taj dan:

9,00 sati: polazak autobusom sa starog Autobusnog kolodvora u Zadru. 11,00: susret u nadžupnoj crkvi Porođenja BDM u Skradinu (ex katedrala). Nakon susreta u župnoj crkvi razgledanje Skradina. 12,00: sveta misa (za koncelebraciju treba ponijeti liturgijsko ruho bijele boje). Oko 13,00 predviđen je zajednički objed u restoranu ‘Cantinetta’ u Skradinu. 15,30: polazak prema Visovcu…razgledanje…17,00: Večernja u samostanskoj crkvi (ne treba nositi Časoslov). 18,00: Povratak prema Zadru.