SVETKOVINA TIJELOVA U ZADRU

„Tijelovo je dan koji je sjedinio sve dijelove zemlje u jednoj misli, poklonu i ljubavi. To pokazuje da ljudi mogu biti blizu jedni drugima, kad su blizu svome Bogu. Euharistija je nebo na zemlji, Bog s nama i među nama. To je jedino pravo bogatstvo Crkve i svijeta“ poručio je zadarski nadbiskup Želimir Puljić u propovijedi svečanog euharistijskog slavlja koje je na svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi Kristove predvodio u katedrali sv. Stošije u Zadru u četvrtak 30. svibnja. U slavlju je sudjelovao sav prezbiterij i redovništvo grada Zadra te vjernici gradskih župa.

Nakon mise mons. Puljić je nosio Pokaznicu u euharistijskoj procesiji od katedrale, središtem grada do crkve sv. Šime, gdje je puk blagoslovio presvetom hostijom. „U mjestima cijelog svijeta vode se velike procesije, pa se može reći da je Tijelovo istinski svjetsko slavlje. Svečanost Tijelova na trenutak pretvara gradske avenije i trgove u prostore pobožnosti i klanjanja. U središtu slavlja je bijela hostija pred kojom se klanjaju učeni i neuki, bogati i siromašni, zdravi i bolesni“ rekao je nadbiskup, istaknuvši ljubav našeg Gospodina koju je imao i u trenucima kad se njegov zemaljski život primicao kraju. „Poželio je do posljednjeg dana svijeta biti sa svojima, odgajati apostole, biti snaga mučenicima i hrana djevicama. Uz svetkovinu Tjelova sjećamo se Isusove Posljednje večere i prve pričesti njegovih apostola. Sjećamo se i slavimo spomen prvog svećeničkog ređenja uz odredbu neka se to čini njemu na spomen“ rekao je mons. Puljić.

Na Tijelovo se na osobit način slavi vječno prisutnog Boga među nama. To je dan javne zahvalnosti, oduševljenja i klicanja Bogu koji prebiva među nama pod prilikama kruha. „I dok su svi drugi blagdani samo uspomena na ljubav Božju prema nama, to je svetkovina u čast Bogu koji je među nama. On nije više daleko od nas. S nji­m i u njemu živimo, mičemo se i jesmo. Udostojao se biti stanovnikom naših gradova i sela. Krist među nama, u hramu svijeta, na svih pet kontinenata. To je sadržaj i smisao otajstva Tijelova. Bog se u presvetoj euharistiji odjenuo velom kruha i vina. Zbog toga očekuje od nas da budemo odjeveni skromnošću i zahvalnošću“ rekao je nadbiskup, naglasivši da je euharistija čudo posvemašnje Božje nazočnosti na zemlji.

„Isus nastavlja i danas po euharistiji liječiti bolesne, hraniti gladne, tješiti žalosne, obraćati grešnike i praštati grijehe. On je naš sugrađanin i sugovornik. Ruke su mu pune darova i milosti. Spreman je svakog trenutka prosvijetliti nas, ojačati, blagosloviti, posvetiti, utješiti i pomoći. Tajna presvete euharistije zove nas i poziva da život čuvamo na najvišim visinama dostojanstva i ljud­skosti, žara i zanosa, morala i svetosti. Uz i za tu tajnu treba živjeti molitveno i sveto, požrtvov­no i zanosno“ rekao je mons. Puljić. Potaknuo je vjernike da se druže s Isusom kako bi rasla svijest i odgovornost koju nam je Bog povjerio na krštenju, te da se hrane njegovim svetim tijelom kako bi mogli svjedočiti da je on jedini otkupitelj čovjeka.  

 Ines Grbić