USKRSNO BDJENJE U KATEDRALI SV. STOŠIJE U ZADRU

Liturgija Vazmenog bdijenja 

 1. U ovoj svetoj noći slavimo najdulje bdijenje, najsvečanije slavlje i najčudesniji događaj. “Ovo je noć koja je svjetlošću stupa raspršila tmine grijeha. U ovoj raspjevanoj svetoj noći isprepliću se brojne zbilje i događaji naše svete vjere. Ovdje se u tren oka prelazi iz jednog svijeta u drugi: iz tame u svjetlost, iz smrti u život, od grijeha u milost i svetost. Orkestralnu svečanost ove noći tvore: liturgija svjetla, liturgija riječi, liturgija vode i obnove krsnih obećanja, te euharistija.

Sama pak svečanost bdijenja, kojom završava Veliki tjedan, izgleda kao svečani ulazni portal katedrale s četiri velika reljefa na njemu.

Prva četvrtina tog portala na desnoj strani obilježena je liturgijom Cvjetnice kojom smo ušli u Veliki tjedan muke Gospodina našega Isusa Krista kako su je u viđenju opisali prorok Izaia, a teološki orisali apostol Pavao i evanđelisti Ivan i Luka. Mesija je prikazan kao Učitelj i Tješitelj, ali je i kao dobar Učenik koji “sluša” što Jahve određuje. Slušajući Oca nebeskog, Mesija je za naše spasenje iznio križ na Golgotu, da na njemu umre.

Drugi desni dio tog svečanog portala, koji prikazuje liturgiju Velikoga četvrtka, uvodi nas u misterij posljednje Isusove večere. To su zapravo sati velikog boja između ljubavi koja se bezrezervno predaje i tajne zla koja će se očitovati u neshvatljivoj mržnji i neprijateljstvu (mysterium iniquitatis). Svu dramu naboja te večeri najbolje oslikavaju Isusove riječi radosti i čežnje: ‘Svom sam dušom želio blagovati ovu Pashu s vama!’, kao riječi ukora apostolu Judi: ‘Pa zar poljupcem izdaješ Sina Čovječjega?!’

 2. Treći dio portala “ulaznih vrata”, na gornjoj lijevom strani oslikava liturgiju Velikoga Petka; strašnu dramu u kojoj su upleteni i ljudi i priroda. Tamo čitamo Isusove opravdane riječi prijekora: “Puče moj, što učini Tebi, ili u čemu ožalostih tebe, odgovori meni!” Večerašnjom svečanom liturgijom, koju smo započeli pod vedrim nebom, mi ponizna srca i raskajana duha koristimo riječi satnika pa ispovijedamo: “Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji!”

– U donjoj lijevoj četvrtini portala prikazana je liturgija raspjevanog vazemnog bdjenja: od svjetla i riječi do krsnih obećanja i euharistije. To je liturgija koja nebesko sa zemaljskim spaja, a božansko s ljudskim povezuje. I zato smo pjevali i molili Oca nebeskoga neka primi našu večernju žrtvu hvale po euharistiji u kojoj se obnavlja i ostvaruje na nekrvan način žrtva novoga saveza. Svjesna svega toga Crkva u veličanstvenom hvalospjevu uskrsne noći svake godine pjeva: “Nek uskliknu službenici Božji; neka jekne trublja spasenja; nek se raduje zemlja tolikim obasjana bljeskom”. Po njemu, koji je kamen temeljac građevine Crkve, najavljen je i ostvaren Dan Milosti Boga našega. Otac nebeski ga je poslao blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vratiti vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, liječiti srca slomljena, i proglasiti godinu milosti Gospodnje (Lk 4, 18 -19). To je uskrsni program i poslanje Crkve.

 3. Zato Uskrs nije obični blagdan, već “blagdan nad blagdanima”, “svetkovina nad svetkovinama”. A Uskrsnuli Krist  biva pravim svjetlom u ljudskoj povijesti, njezino središte i njezino raskrižje. On je njezin smisao i njezino otkupljenje.  Svima koji su u ovo korizmeno vrijeme osjetili blagodati molitve i sakramentalnog života, te aktivno i pobožno sudjelovali u obredima svetog Trodnevlja i Velikoga tjedna, želim blagoslovljene uskrsne blagdane. Posebice to želim našim bolesnicima i starcima, ucviljenim i ranjenim obiteljima s pozdravom anđela: Uskrsnuo je Gospodin doista, aleluja!

 Mons. Želimir Puljić,

zadarski nadbiskup