MISA POSVETE ULJA NA VELIKI ČETVRTAK U KATEDRALI SV. STOŠIJE U ZADRU

Misu posvete ulja na Veliki četvrtak 28. ožujka u katedrali sv. Stošije u Zadru predvodio je zadarski nadbiskup Želimir Puljić, kad je posvetio sveta ulja za slavljenje sakramenata. U misi su svi svećenici koji djeluju u nadbiskupiji obnovili svoja svećenička obećanja, a sudjelovali su i krizmanici, poput mladih koji su došli s otočnih Sali, katekumeni, vjeroučitelji i župni suradnici. Liturgija Posvete ulja je sjećanje na dan rođenja euharistije i svećeničkog rođendana.

„U zahvalnosti srca razmišljamo o divnom Božjem daru da jesmo ovo što jesmo, iako toga nismo dostojni. To je i sjećanje na sve značajne ljude koji su nam pomagali, molili se za nas i pratili nas na svećeničkom putu“ rekao je nadbiskup, istaknuvši da su svećenici poslužitelji i svjedoci velikog otajstva bezgranične ljubavi. „Isus se nije bojao tražiti i birati svoje službenike među grešnicima, poput Petra i Mateja carinika. Temeljem očitovane ljubavi Petar prima službu ‘Pasi ovce moje’. Petrovo svjedočanstvo sadrži dragocjeno uputstvo i za svećenike. Ono nas poziva i potiče živjeti dar svećeničke službe s osjećajem beskrajne zahvalnosti. Poput pape Franje koji je zahvalan milosnom daru na blagdan sv. Mateja 1953. g. upisao u svoje biskupsko i papinsko geslo ‘Smilova mu se i sebi ga izabra’. Uvrstiti u svoj grb moto ‘Miserando atque eligendo’ znači staviti se u ulogu carinika Mateja kojeg je Isus samilosno pogledao i pozvao usprkos njegovih grijeha“ rekao je mons. Puljić, dodavši da zvanje svećenika nije njegova zasluga.

„Sve je dar i milost! Iskustvo te dvojice apostola potiče i nas prepustiti se Božjem milosrđu te mu s iskrenim kajanjem predati svoje slabosti i njegovom milošću krenuti putem svetosti“ rekao je mons. Puljić. Potaknuo je svećenike da na svoj dan zahvale Bogu za dar zvanja i svetog svećeničkog reda po kojem su ovlašteni dijeliti oproštenje grijeha i slaviti dar božanske ljubavi koja se događa u euharistiji. „Božjim promislom svećenicima je dodijeljena odgovorna i sveta zadaća sabirati, miriti, upućivati i odgajati vjerničku zajednicu. Svjesni svojih mana, slabosti i promašaja mi ćemo obnoviti svoja svećenička obećanja. Zahvalni za milosni dar služenja u Crkvi, molit ćemo da Duh Sveti obnovi naše svećeništvo kako bismo rasli u spremnosti za darivanjem i svetim služenjem, osobito po sakramentu pomirenja“ rekao je mons. Puljić, dodavši kako je lijepo vidjeti kad svećenik klekne pred svećenika i traži oproštenje za svoje slabosti, grijehe i propuste.

„U  tom činu poniznosti, svećenik, poput Petra, kaže da nije dostojan obavljati službu koju mu je providnost povjerila. I biva nagrađen darovima praštanja i Božjeg milosrđa. Sakrament pomirenja i odrješenja osposobljava nas živjeti veliku i utješnu istinu da smo članovi naroda koji je spašen i otkupljen. Isus se po svećeniku koji djeluje u njegovo ime očituje kao milosrdni brat i vjeran suputnik, kao pastir koji traži izgubljenu ovcu, kao liječnik koji iscjeljuje i krijepi, kao učitelj koji naučava istinu i pokazuje putove Božje“ rekao je mons. Puljić.

Nadbiskup je istaknuo i da je to prva misa posvete ulja kojom se na poseban način povezujemo s novim Petrovim namjesnikom, papom Franjom. „On nas svojim osobitim stilom skromnosti i jednostavnosti potiče i poziva, s pouzdanjem u Kristove riječi, izvesti na pučinu. Obiljem svoga neuvjetovanog milosrđa Isus nas poziva djelovati u njegovo ime. Njegovo milosrđe prožeto je praštanjem koje nikad ne uskraćuje, kako ga nije uskratio ni Petru nakon njegove izdaje. Petar je primajući posebnu službu doživio i posebno Isusovo milosrđe. Petar je iznenađen toplinom Isusa čudotvorca koji njega grešnika obasipa darom milosrđa. Tako Petar od običnog ribara postaje ribarom ljudi, od grešnika poslužiteljem milosrđa“ rekao je mons. Puljić. Istaknuo je da se geslo pape Franje, kojim je želio istaknuti Božje smilovanje i milosrđe, dobro uklapa u razmišljanje o Božjem milosrđu.

Ines Grbić