Čitanje dana

Prvo čitanje: Iz 7, 10-14  Evo, djevica će začeti!  Čitanje Knjige proroka Izaije U one dane: Gospodin progovori Ahazu i