Kulturno-povijesna baština

Crkva sv. Nikole u Prahuljama

Crkva sv. Nikole u Prahuljama Nalazi se na pola puta, jednu milju između Zatona i Nina. Ta starohrvatska crkvica iz 11. st. zanimljiva je centralna građevina. Diže se na slikovitu

Kulturno-povijesna baština

Sv. Marija na Tarcu (Kornati)

Na sjeverozapadnoj polovici otoka Kornata, najvećeg otoka Kornatskog otočja, zapadno od naselja Kravlja, smješteno je polje koje se naziva Tarac: Na brijegu između toga polja i mora dižu se još

Kulturno-povijesna baština

Sv. Stošija (Crkvina), Zadar-Puntamika

Ova crkva sv. Stošije na Puntamici nastala je u okviru većega rimskog gospodarsko-stambenog kompleksa čiji su ostatci otkriveni pri samim istraživanjima crkve 1952. godine. Riječ je o vrlo zanimljivom primjerku kompleksnog