Kulturno-povijesna baština

Crkva sv. Nikole u Prahuljama

Crkva sv. Nikole u Prahuljama Nalazi se na pola puta, jednu milju između Zatona i Nina. Ta starohrvatska crkvica iz 11. st. zanimljiva je centralna građevina. Diže se na slikovitu

Kulturno-povijesna baština

Sv. Marija na Tarcu (Kornati)

Na sjeverozapadnoj polovici otoka Kornata, najvećeg otoka Kornatskog otočja, zapadno od naselja Kravlja, smješteno je polje koje se naziva Tarac: Na brijegu između toga polja i mora dižu se još

Kulturno-povijesna baština

Sv. Stošija (Crkvina), Zadar-Puntamika

Ova crkva sv. Stošije na Puntamici nastala je u okviru većega rimskog gospodarsko-stambenog kompleksa čiji su ostatci otkriveni pri samim istraživanjima crkve 1952. godine. Riječ je o vrlo zanimljivom primjerku kompleksnog

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Sv. Ivan (Zadar-Relja)

Župa vuče svoje korijene uz istoimenu srednovjekovnu crkvicu koja se nalazila izvan gradskih zidina, podignuta u drugoj polovici 14. st., matična je kuća zadarskih franjevaca – trećoredaca.  Spominje se već

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Bazilika sv. Tome

Ostatci ranokršćanske bazilike sv. Tome nalaze se zapadno od romaničke benediktinske crkve sv. Krševana. Mijenjajući titulare (nazivala se još Sv. Silvestar i Sv. Križ) ona je bila u funkciji do

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Crkva sv. Petra u Starigradu-Paklenici

Crkva sv. Petra apostola, iz 10. st. u Kulini, restaurirana 1901, srednjovjekovna, smještena uz samu Jadransku magistralu između Starigrada i Selina. U vrijeme gradnje ove kapele ovdje su bila plemena Tugomerića, Šubića,