KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II.
s pravom javnosti

Jerolima Vidulića 2, p. p. 325
23000 Zadar
tel. 253-800; faks: 253-810
e-mail: klasicna@zd.t-com.hr
web:gimnazija-ivanapavla.hr 
 
v.d.ravnatelj: mr. don Ante SORIĆ,
tel. 253-801

Tajnik: Nebojša GUNJEVIĆ, prof., tel. 253-802
Računovodstvo: Irijanda BARBAROŠA, tel. 253-804
Pedagog: S. Ana LIPOVAC, prof. tel. 253-803,
Knjižničarka: Elvira KATIĆ, prof.; tel. 253-805

Smještena je neposredno uz zgradu sjemeništa Nadbiskupskog sjemeništa “Zmajević” i Župnog ured sv. Stošije,sa zapadne strane, u novoj zgradi u koju se škola preselila iz Sjemeništa u školskoj godini 2005/2006. Gradilište za novo zdanje škole blagoslovio je nadbiskup zadarski, msgr. Ivan Prenđa, 22. srpnja 2003. godine i zajedno s ministrom za javne radove, obnovu i graditeljstvo Republike Hrvatske, ing. arh. Radimirom Čačićem, položio temeljni kamen kojeg je blagoslovio Papa Ivan Pavao II. za pastoralnog pohoda Zadru 9. lipnja 2003.

 

SVEĆENIČKI DOM “ZMAJEVIĆ”

Trg sv. Stošije 1, 23000 Zadar
tel. centrala: 208-601
Ravnatelj: mr. don Zdravko Katuša
tel. 208-603
Svećenici u Domu: 
don Šime KEVRIĆ tel.208-607
mons. dr. Pavao KERO tel. 208-635
mons. dr. Eduard PERIČIĆ tel. 250-889
mons. Janko SEGARIĆ tel. 251-032
don Jerko GREGOV, tel. 208-614 
don Stjepan VINKO tel. 208-609

Časne sestre u Domu ; tel. 208-610; 208-600

Vratarnica:

Vid TUDOROV – tel.208-601

 

CARITAS ZADARSKE NADBISKUPIJE

Dr. Franje Tuđmana 24/0, 23000 Zadar tel./faks: 316-710;
web stranica: www. caritas-zadar.hr

Ravnatelj: don Ivica JURIŠIĆ

tel. 314-125; faks: 316-710, mob. 099-311-81-30
email: caritas.ravnatelj@zd.t-com.hr
 
Pomoćnica ravnatelja: Mirjana TADIĆ, socijalna radnica
Socijalna služba:
tel. 316-678; mob. 099-311-81-32
email: mirjana.tadic@zd.t-com.hr
Tajnica: Ana ŠKIFIĆ, tel./faks: 316-710; mob.099-311-8133
email: ana.skific@zd.t-com.hr
 
OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE 
Voditelj: Mladen KLANAC, psiholog, 
tel. 314-252; mob. 099-311-81-29
email: mladen.klanac@zd.t-com.hr
Ana URANIJA,prof. psih.. tel. 301-317; mob. 099-311-81-34, 
email: ana.uranija@zd.t-com.hr
Martina ŠIMUNIĆ, prof. tel. 312-222; mob. 099-190-31-42, 
email: martinan7@hot.mail.com

PUČKA KUHINJA “SV. VINKO PAULSKI” ZADAR

Voditeljica: Zdenka CiVITKUŠIĆ,
mob. 099-731-76-05
 

PUČKA KUHINJA ” SV. ANTE PADOVANSKI”  BENKOVAC

Voditeljica: Ivka KULAŠ,

mob. 099-731-76-46

NADBISKUPSKO SJEMENIŠTE “ZMAJEVIĆ”


Trg sv. Stošije 2, 23 000 Zadar
tel; 251-167, tel/faks: 250-885
e-mail: sjemenistezmajevic@gmail.com
ravnatelj: don Roland JELIĆ 
tel;254-053, mob;095/197-75-18
e-mail: ante.drazina@gmail.com
 
Duhovnik: mr. don Zvonimir MIKULIĆ
tel. 250-749
e-mail: zvonimirmikulic@gmail.com
 
Odgojitelj:  mr. don Zvonimir MIKULIC
tel. 250-749; 

web-stranica: www.zmajevic.hr

Vicko Zmajević (1713.-1746.) rodom iz Perasta, premješten od Klementa XI. u Zadar, osnovao je u Zadru sjemenište za svećenike glagoljaše. Umro je u 75. godini života a da nije doživio otvaranje glagoljskog sjemeništa za koje se toliko trudio. Sjemenište je otvorio 1. 5. 1748. njegov nasljednik Mate Karaman, Splićanin, vrstan erudit i požrtvovan pastir.

VISOKA TEOLOŠKO-KATEHETSKA ŠKOLA

Dr. Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar

email: katehetska.skola@gmail.com

tel. 302-370; tel./faks: 345-012
 
Moderator: mons. dr. sc. Želimir Puljić, zadarski nadbiskup
 
Ravnatelj: dr. sc. Elvis Ražov
tel. 302-369
 
Tajnica: Ariana MRAČIĆ, prof., mob. 098-923-7934
 
Visoku teološko-katehetsku školu (VTKŠ) utemeljio je 23. 9. 1992. tadašnji zadarski nadbiskup mons. Marijan Oblak. Ona je visokoškolska crkvena ustanova za vjerske znanosti: filozofske, teološke, religijsku pedagogiju, katehetiku i humanističke znanosti. Svrha je VTKŠ osposobiti Kristove vjernike da mogu živjeti i naviještati kršćanski nauk i apostolski djelovati (katehete, stalni đakoni, službenici u pastoralu i dr.). Studij traje 4 godine (8 semestara). Predavanja se održavaju od ponedjeljka do petka u novim prostorijama VTKŠ-a (tajništvo, rektorat i dvije predavaonice). Tjedna satnica 20 sati + seminari i razgovori s profesorima. Dekretom Kongregacije za katolički odgoj u Rimu N. 1605/2001, od 26. travnja 2002. potvrđen je Statut osnivanja Visoke teološko-katehetske škole u Zadru, kojim se određuje da je Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu sponzor Visoke teološko-katehetske škole. Visoka teološko-katehetska škola u Zadru (=VTKŠ) smještena je u Ulici dr. Franje Tuđmana 24i u iznajmljenim prostorijama Sveučilišta u Zadru. Prostorije VTKŠ su: tajništvo, ured ravnatelja i dvije dvorane-predavaonice. Knjižni fond smješten je u knjižnici Sveučilišta i broji 2574 naslova.