NADBISKUPSKI ORDINARIJAT

Jurja Biankinija 2, 23000 Zadar
tel. centrala: 023/208-650; faks: 208-640
e-mail: nadbiskupija-zadarska@zd.t-com.hr
Web stranica: www.zadarskanadbiskupija.hr

URED NADBISKUPA

mons. dr. Želimir PULJIĆ, nadbiskup zadarski
tel. 208-695
e-mail: nadbiskup@zadarskanadbiskupija.hr
mr. don Marin BATUR, tajnik  
tel. 208-635
e-mail: tajnik@zadarskanadbiskupija.hr

URED GENERALNOG VIKARA

Generalni vikar: mons. Josip LENKIĆ
tel. 208-612; faks: 208-640

URED KANCELARA

Kancelar: mons. Josip LENKIĆ
tel. 208-612; faks: 208-640
e-mail: kancelar@zadarskanadbiskupija.hr
Bilježnik: Tamara ŠUŽBERIĆ
tel. 208-660; faks: 208-640

EKONOMAT

Ekonom: don Srećko PETROV tel. 208-616; mob. 098-273-962
e-mail: srecko.petrov@zd.t-com.hr
Rizničarka: Mirella BURČUL, tel. 208-631
Računovodstvo: Zrinka GRUBIĆ, tel. 208-617
Domaćica: Nevenka JURJEVIĆ, tel. 208-658

KATEHETSKI URED

Predstojnik: mr. don Gašpar DODIĆ
Tajnica:  s. Viktorija Gadža, prof., tel./faks: 208-632
e-mail: katehetski.ured.zadar@zd.t-com.hr

TISKOVNI URED/Radio-emisija “Dan Gospodnji”

Predstojnik: don Šimun ŠINDIJA
Tajnica: Ines GRBIĆ, prof.
tel. 208-643; faks: 208-655; mob. 098-918-0326
e-mail: tiskovni.ured.zadar@zd.t-com.hr ili tiskovni@zadarskanadbiskupija.hr

URED ZA IZDAVAŠTVO

Predstojnik: don Šimun ŠINDIJA
tel. 208-653; faks: 208-640;
e-mail: izdavastvo@zadarskanadbiskupija.hr

NADBISKUPIJSKI SUD PRVOGA STUPNJA

Sudski vikar: mr. don Zdravko KATUŠA, tel. 208-651, mob. 095-911-14-34
mr. don Zdenko Milić – sudac na Nadbiskupijskom sudu I. stupnja
dr. sc. Klara Ćavar – sudac na Nadbiskupijskom sudu I. stupnja
Branitelj ženidbenog veza: don Tomislav Sikirić
Bilježnik: Tamara ŠUŽBERIĆ

URED BISKUPSKOG VIKARA ZA KULTURU

Biskupski vikar za kulturu: mons. dr. Pavao KERO
tel. 208-635, 250-496

ARHIV ZADARSKE NADBISKUPIJE / ČITAONICA

tel. 208-662 Arhivist: Oliver MODRIĆ, prof., mob. 098-171-0557 

e-mail: oliver.modric@zd.t-com.hr

NADBISKUPSKA USTANOVA ZA UZDRŽAVANJE KLERA I DRUGIH CRKVENIH SLUŽBENIKA

Ravnatelj: don Šime KEVRIĆ
tel. 208-607; faks: 208-640

TAJNIŠTVO ZA POVRAT CRKVENE IMOVINE I SREĐIVANJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE ZADARSKE NADBISKUPIJE

Voditelj: Ivan TADIĆ
tel. 208-664, mob. 098-527-453

NADBISKUPIJSKI URED ZA MLADE

Povjerenik: mr. don Zvonimir MIKULIĆ
tel. 208-663; 
e-mail:pastoralmladih.zadar@gmail.com

POVJERENSTVO ZA OBITELJ – Tečaj priprave za brak

Povjerenik: don Igor Ikić
Pastoralni centar župe Bezgrešnog začeća BDM
Trg kardinala Alojzija Stepinca 1, 23000 Zadar
tel. 331-064; faks: 335-614; mob. 095 199 1633
e-mail: donigorikic@gmail.com

NADBISKUPSKI DVOR

Poljana pape Ivana Pavla II. 1, 23000 Zadar tel. 208-618
mons. dr. Želimir PULJIĆ, nadbiskup,
tel. 208-695; faks: 251-712
e-mail: nadbiskup@zadarskanadbiskupija.hr
mr. don Marin BATUR, tajnik, tel.208-695
e-mail: tajnik@zadarskanadbiskupija.hr
Časne sestre; tel. 208-618

KATEDRALA SV. STOŠIJE

Trg sv. Stošije 2, 23000 Zadar; Sakristija: 208-637
Katedralni župnik: don Josip Radoica PINČIĆ,
Trg sv. Stošije 2; tel./faks: 251-708;
Stan: tel. 250-229; mob. 091-161-2952                                                                                                                                        
  e-mail: zup.stosija@zd.t-com.hr 
Pastoralni suradnik: Branimir BUTURIĆ, dipl. ing., mob. 091-111-2411
Katedralni zbor sv. Stošije; Ravnatelj zbora: mo. Žan MOROVIĆ
tel./faks: 251-708; mob. 095-909-01-34; e-mail: ccsa@net.hr

STOLNI KAPTOL SV. STOŠIJE

mons. Josip Lenkić, prepozit Stolnog kaptola sv. Stošije u Zadru
tel. 208-612/fax. 208-640
SVEĆENIČKI DOM “ZMAJEVIĆ”
Trg sv. Stošije 1, 23000 Zadar
tel. centrala: 208-601
Ravnatelj: mr. don Zdravko KATUŠA
tel. 208-685

Svećenici u Domu:

don Šime KEVRIĆ, tel.208-607
don Jerko GREGOV, tel. 208-614
don Josip DUČKIĆ; 
mons. dr. Pavao KERO, tel. 208-635
mons. dr. Eduard PERIČIĆ, tel. 250-889
mons. Janko SEGARIĆ, tel. 251-032  
don Stjepan VINKO, tel. 208-609
Časne sestre u Domu:, tel. 208-610, 208-600

Vratarnica:

Vid TUDOROV tel. 208-601

NADBISKUPSKO SJEMENIŠTE “ZMAJEVIĆ”

Trg sv. Stošije 2, 23000 Zadar
tel.: 251-167, faks: 250-885
e-mail; sjemenistezmajevic@gmail.com
ravnatelj: don Roland JELIĆ
tel: 254-053; tel/faks: 250-885; mob. 095/197-75-18
duhovnik: mr. don Zvonimir MIKULIĆ
tel. 250-749; mob. 091-559-4370
e-mail: zvonimir.mikulic@gmail.com

KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II. s pravom javnosti

Jerolima Vidulića 2, p. p. 325, 23000 Zadar tel. 253-800; faks: 253-810
e-mail: klasicna@zd.t-com.hr; web str.: www.gimnazija-ivanapavla.hr
v.d.ravnatelj: mr. don Ante SORIĆ, 
tel. 253-801; 
stan: Trg sv. Stošije 2, 23000 Zadar
Tajnik: Nebojša GUNJEVIĆ, prof., tel. 253-802
Računovodstvo: Irijanda BARBAROŠA, tel. 253-804
Pedagog: s. Ana LIPOVAC, prof. tel. 253-803
Knjižničarka: Elvira KATIĆ, prof.,tel. 253-805

VISOKA TEOLOŠKO-KATEHETSKA ŠKOLA

Dr. Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar tel. 302-370; tel./faks: 345-012
Moderator: mons. dr. sc. Želimir PULJIĆ, nadbiskup
Ravnatelj: dr. sc.  Elvis RAŽOV tel. 302-369; 
Tajnica: Ariana MRAČIĆ, prof.
tel. 302-370; mob. 098-923-7934
e-mail: katehetska.skola@gmail.com 

STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI (SICU)

Trg opatice Čike 1, 23000 Zadar
tel. 250-496; faks: 250-517
e-mail: sicu@benediktinke-zadar.com
Ravnatelj: mons. dr. Pavao KERO, bisk. vikar za kulturu
Tajnica: gđa. Tonka BOGOVIĆ
Službenica: s. Olga MIRČETA

CARITAS ZADARSKE NADBISKUPIJE

Dr. Franje Tuđmana 24/0, 23000 Zadar tel./faks: 316-710;
e-mail: caritas@zd.t-com.hr web stranica: www. caritas-zadar.hr
Ravnatelj: mr. don Ivica JURIŠIĆ
tel. 314-125, mob. 099-311-8130
e-mail: caritas.ravnatelj@zd.t-com.hr
Tajnica: Ana ŠKIFIĆ, tel./faks: 316-710; mob:099-311-8133

OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE

Voditelj: Mladen KLANAC, psihol.;
tel. 314-252; mob. 099-311-8129
Ana URANIJA, psihol. tel. 301-317; mob. 099-311-8134
Martina ŠIMUNIĆ, prof. tel. 312-222; mob. 099-231-7959

SOCIJALNA SLUŽBA

Mirjana TADIĆ, dipl. soc. radnica
tel. 316-678; 099-311-8132

PUČKA KUHINJA “SV. VINKA PAULSKOG”

Voditelj: Zdenka Cvitkušić
mob. 099-731 7605 

PRENOĆIŠTE „SV. VINKA PAULSKOG”   

tel. 302-633

PUČKA KUHINJA BENKOVAC
Voditeljica: Ivka KULAŠ, 099-731-7646

ŽUPE ZADARSKE NADBISKUPIJE

BANJ (Sv. Kuzma i Damjan)

23264 Neviđane
Fra Vlado Jajalo,
Samostan sv. Duje, Kraj, tel./faks 285-271 
e-mail: jajalovlado@gmail.com 

BARBAT (Bezgrešno začeće BDM)

tel. 053/664-057
53296 Zubovići
O. Josip Galić SVD (Kolan), 091-190-3971

BENKOVAC (Rođenje BDM)

tel./faks: 681-433 Trg kardinala Alojzija Stepinca 14, 23420 Benkovac
Don Anđelko BULJAT, mob. 098-981-6873

BIBINJE (Sv. Roko)

tel./faks: 261-031
fax: 233-556
Obala don Marka Sikirića bb, 23205 Bibinje
mr.don Zdenko MILIĆ, mob.  099-236-69-19

BIOGRAD NA MORU (Sv. Stošija)

tel./faks: 384-848
Trg sv. Stošije 2, 23210 Biograd n/m (p.p. 15)
mons. Ivan Mustać, mob.098-317-729
e-mail: ivmustac@gmail.com
e-mail: zupasvetestosije@gmail.com

BIOGRAD NA MORU (Sv. Ivan Krstitelj)

tel. 638-386
Lonjska 8, 23210 Biograd n/m
don Nikola Tokić, mob. 099-224-3690

BOŽAVA (Sv. Nikola)

tel./faks: 377-609
tel: 377-692 (sestra)
23286 Božava
don Anđelo Zorić

BOKANJAC (Sv. Šimun i Juda Tadej)

tel./faks: 323-146
Kontrada bb, 23000 Zadar
don Srećko Petrov, mob. 098-273-962 
e-mail: srecko.petrov@zd.t-com.hr

BRBINJ (Sv. Kuzma i Damjan) – tel. 378-700

O. Ryszard Reikowski, SVD,

mob. 091-433-1336

23285 Brbinj

BRGULJE (Sv. Andrija)

tel./faks: 371-756
23292 Molat
don Andrzej Jan Stepien, mob. 091-584-3265
e-mail: andrzej.stepien@zd.t-com.hr

BRIŠEVO (Gospa od Ružarija)

tel./faks:276-284
23000 Zadar
mr. don Ivica Jurišić (Murvica)

BRUŠKA (Sv. Nikola)

tel./faks: 681-433
23420 Benkovac
don Anđelko BULJAT, mob. 098-981-6873

CRNO (Sv. Nikola)

tel. 274-074
23000 Zadar
mr. don Zvonimir MIKULIĆ (sjemenište Zmajević)
tel. 250-749

DIKLO (Gospa od Ružarija)

tel./faks: 333-385
Crkveni trg bb, 23000 Zadar
 O. Francizek Kowal SVD, mob. 091-190-42-52
e-mail: zupa.diklo@gmail.com

DINJIŠKA (Sv. Mavro)

tel./faks: 692-036
23249 Povljana
don Elvis KNEŽEVIĆ, (Povljana)

DOBROPOLJANA (Sv. Toma)

tel. 269-110
23263 Ždrelac
don Valter Kotlar, (Tkon)
mob. 099-658-2529

DRAČEVAC NINSKI (Sv. Martin)

tel. 208-635
23241 Poličnik
mons. dr. Pavao Kero (Zadar, Trg sv. Stošije 1)

DRAČEVAC ZADARSKI (Uznesenje BDM)

tel. 341-325; faks: 343-327;
23000 Zadar
mr. don Zdenko Dundović, mob. 091-197-3777
e-mail: zdenko.dundovic@zd.t-com.hr

DRAGE (Sv. Ante Padovanski)

tel./faks. 098-933-5886
Ante Starčevića 26, Drage
23211 Pakoštane
don Thomas Vargas,  mob. 095-912-1263

DRAGOVE (Sv. Leonard)

tel./faks.377-609
23286 Božava
o. Ryszard Reikowski, SVD,  mob. 091-433-13-36

ERVENIK (Sv. Mihovil)

tel./faks; 022/763-105
22305 Kistanje
don Ivan Perković, (Kistanje)
mob. 099-641-32-86

GALOVAC (Sv. Mihovil)

tel. 392-452
VI. ulica 5a,
23222 Zemunik
don Jerko Vuleta (Zemunik)

GORICA-RAŠTANE (Rođenje sv. Ivana Krstitelja)

tel./faks: 633-170
23 206 Sukošan
don Darko Marušić, mob: 095-5049-620
email: darkomarusic85@gmail.com
IST (Sv. Nikola)

tel. 372-556
23293 Ist
mr. don Zdravko Katuša, e-mail: zkatusa0@gmail.com

ISLAM LATINSKI (Sv. Nikola)

tel. 279-067
23148 Posedarje
don Šime Žilć (Slivnica)
email: sime.pop.SZ@gmail.com 

JASENICE (Sv. Jeronim)

tel. 655-700; faks: 655-701
23243 Jasenice
don Ante Delić, 098-904-0292

KALI (Sv. Lovro)

tel./fax. 281-450
Don Ivana Barulića 4, 23272 Kali
don Mario Akrap,  mob. 098-948-6644

KARIN (Sv. Mala Terezija od Djeteta Isusa)

tel. 687-621; faks: 687-654,
23452 Karin
Fra Petar Klarić, OFM,  mob. 091-187-13-90

KISTANJE (Prikazanje BDM)

tel./faks. 022/763-105
Trg sv. Nikole 4, 22305 Kistanje
Don Ivan Perković, mob. 099-641-23-86
e-mail: duoscordes@gmail.com

KOLAN (Sv. Luka)

tel. 698-073
Rudina 8
23251 Kolan
O. Josip Galić SVD, mob: 091-190-3971
e-mail: josip.g19@gmail.com

KORLAT (Uznesenja BDM)

tel. 681-114
23420 Benkovac
don Ivica Bašić, 
e-mail: ivicabasic79@gmail.com 

KOŽINO (Sv. Mihovil)

tel. 333-385
23000 Zadar
O. Franciszek Kowal SVD,
mob. 091-190-42-52

KUKLJICA (Obraćenje sv. Pavla)

tel./faks: 281-450
23271 Kukljica
don Mario Akrap, mob: 098-948-6644

KRUŠEVO (Sv. Juraj)

tel. 636-411
23450 Obrovac
Fra Ivan Nimac OFM, mob; 098-895-097
e-mail: fra.ivan.nimac@gmail.com

LUKA (Sv. Stjepan)

tel. 377-041
Obala sv. Stjepana bb,
23282 Žman
don Dario Matak , mob. 091-638-0993
e-mail: dmatak@yahoo.com

LUKORAN (Sv. Lovro)

tell. 288-472
23274 Lukoran
don Mario Soljačić, mob. 091-569-6854

LJUBAČ (Sv. Martin)

tel. 361-321; faks: 361-124
23248 Ražanac
dr. don Jerolim Lenkić, mob. 091-602-83-17

MALI IŽ (Uznesenje BDM)

tel. 277-242
23284 Veli Iž
don Slavko Ivoš (Veli Iž), mob. 091-581-9178

MEDVIĐA (Prikazanje BDM)

tel./faks. 689-226
23450 Obrovac
don Krešo Ćirak,  (Obrovac), mob. 098-906-7223
email: kreso.cirak1@zd.t-com.hr

MOLAT (Pohođenje BDM)

tel./faks: 371-756
23292 Molat
don Andrzej Jan Stepien, mob. 091-584-3265
e-mail: andrzej.stepien@zd.t-com.hr

MURVICA (Bezgr. začeće BDM)

tel./faks: 276-284 
23000 Zadar
mr. don Ivica Jurišić, mob. 099-311-8130
e-mail: zu.murvica@zd.t-com.hr

NADIN (Sv. Ante Pad.)

tel./faks: 637-703
Put Ražovljeve glavice 2, 23223 Škabrnja
don Ivan Rončević,  (Škabrnja) mob. 091-539-2472

NEVIĐANE-MRLJANE (Sv. Mihovil)

tel./faks. 260-059, 23264 Neviđane
don Tomislav Planinić, mob. 099.757-2005

NIN (Sv. Anselmo)

tel./faks: 264-162
Branimirova 2, 23232 Nin
don Božo Barišić, mob. 098-509-307
e-mail: bbenedictus@gmail.com

NOVIGRAD (Rođenje BDM)

tel./faks: 375-050
23312 Novigrad Dalmatinski
don Ivan Čurić, mob.099-430-9101

NUNIĆ (Sv. Ante Padovanski)

tel./faks: 022/763-105
22305 Kistanje
don Ivan Perković, (Kistanje) 
mob. 099-641-3286
e-mail: duoscordes@gmail.com

OBROVAC (Sv. Josip)

tel./faks: 689-226
23450 Obrovac
don Krešo Ćirak, mob. 098-906-7223,
email: kreso.cirak1@zd.t-com.hr

OLIB (Uznesenje BDM)

tel. 370-084
23296 Olib (tel. 376-054; faks: 376-002)
mons. Milivoj Bolobanić

PAG (Uznesenje BDM)

tel./faks: 611-576
Marka Laura Ruića 15, 23250 Pag
mr. don Gašpar Dodić, mob. 091 522-4402
e-mail: gaspar.dodic@si.t-com.hr
don Zbigniew Jacek Korcz, župni vikar,
mob. 098-948-62179
e-mail: zupni.ured.pag@zd.t-com.hr

PAKOŠTANE (Uzašašće Gospodinovo)

tel./faks: 381-382
Trg kralja Tomislava 7
23211 Pakoštane
don Jure Zubović, mob. 098-949-7214
e-mail: jure.zubovic7@zd.t-com.hr

PAŠMAN (Rođenje BDM)

tel./faks: 260-059
23262 Pašman
don Tomislav Planinić, mob. 099-757-2005

PETRČANE (Sv. Ivan i Pavao)

tel. 023 364-779
23231 Petrčane
mr. don Ante Sorić, 

PERUŠIĆ (Uznesenje BDM)

tel. 647-574 faks: 789-2194;
23420 Benkovac
don Tomislav Vlahović, mob.098-914-8724
e-mail: zupa.perusic@gmail.com

PODGRADINA (Duh Sveti)

tel. 647-335
23242 Posedarje
don Stipe Mustapić (Posedarje), mob. 091-798-7076
e-mail; stipemustapic@gmail.com 

POLAČA (Sv. Kuzma i Damjan)

tel./faks: 662-268
23423 Polača
mr. don Josip Radić, mob: 099- 631-69-18

POLIČNIK (Sv. Nikola)

tel. 354-165
23241 Poličnik
don Damir Juričin

POLJICA (Sv. Mihovil)

tel. 360-062
23235 Vrsi  
don Alojzije Knežević (Vrsi)

POPOVIĆI (Sv. Ante Padovanski)

tel. 681-114
23420 Benkovac, Trg kardinala A. Stepinca 1
don  Ivica Bašić
e-mail: ivicabasic79@gmail.com 

POSEDARJE (Gospa od Ružarija)

tel. 266-082
Trg Velika Vrata 2, 23242 Posedarje
don Stipe Mustapić, mob. 091-798-7076

POVLJANA (Sv. Juraj)

tel./faks: 692-036
Ul. Alojzija Stepinca 1, 23249 Povljana
don Elvis Knežević,
mob. 091-585-6272

PREKO (Gospa od Ružarija)

tel./faks: 286-173
23273 Preko
don Boris Pedić , mob. 091-505-62-16
e-mail: donboris.pedic@gmail.com

PREMUDA (Sv. Jakov)

tel. 370-084
23294 Premuda
don Damir Šehić, 091-739-6200

PRIDRAGA (Sv. Martin)

tel. 669-294; faks: 669-642
Put sv. Martina 1,
23226 Pridraga
don Tomislav Baričević

PRISTEG (Prikazanje BDM)

tel. 631-027
23420 Benkovac
don Šimun Šindija, (Vrana), mob. 098-273-429
e-mail: simun.sindija@zd.t-com.hr

PRIVLAKA (Rođenje BDM)

tel. 367-040
23233 Privlaka
mr. don Marinko Duvnjak, mob. 098-996-4442
e-mail: marinkod@gmail.com ili zupa.privlaka@gmail.com

RADOŠINOVAC (Sv. Ante Padovanski)

tel. 636-182
23211 Pakoštane
don Šimun Šindija (Vrana), mob. 098-273-429
e-mail: simun.sindija@zd.t-com.hr

RADOVIN (Prikazanje BDM)

tel: 208-606
23248 Ražanac
dr. don Jerolim Lenkić, upravitelj župe

RAŠTEVIĆ (Sv. Juraj)

tel./faks: 662-268
23420 Benkovac
mr. don Josip Radić, mob. 099-631-69-18

RAVA (Uznesenje BDM)

23283 Rava
mr. don Marin Batur 
 

RAŽANAC (Gospa od Ružarija)

tel./faks: 651-145
23248 Ražanac
don Filip Kucelin, 
e-mail:zupa.razanac@gmail.com

RODALJICE (Uznesenje BDM)

tel. 681-114
Trg kardinala Alojzija Stepinca 14
23420 Benkovac
don Ivica Bašić,(Korlat)
e-mail: ivicabasic79@gmail.com 
SALI (Uznesenje BDM)
tel. 377-041
Sali VII, br. 1, 23281 Sali
don Dario Matak , mob. 091-638-0993
e-mail: dmatak@yahoo.com

SAVAR (Gospa od Karmela)

tel. 378-700
23285  Brbinj
O. Ryszard Reikowski, SVD, župnik,
mob. 091-433-1336

SELINE (Rođenje BDM)

tel. 369-230
23244 Starigrad-Paklenica
don Marinko Jelečević (Starigrad),
mob. 098-330-481

SESTRUNJ (Sv. Petar i Pavao)

tel. 314-934
23291 Sestrunj
don Stjepan Vinko,(Svećenički dom ) tel. 208-609
SILBA (Rođenja BDM)
tel. 370-084
23295 Silba
don Damir Šehić, 091-739-6200

SLIVNICA (Sv. Kuzma i Damjan)

tel. 355-108
23247 Vinjerac
don Šime Žilić

SMILČIĆ (Prikazanje BDM)

23424 Smilčić
tel. 669-294;
faks: 669-642
don Tomislav Baričević

SOLINE (Sv. Jakov)

tel. 377-609
23286  Veli Rat
fra Jakov Teklić 
mob; 098-734-795

STARIGRAD-PAKLENICA (Sv. Juraj)

tel. 369-230;
23244 Starigrad-Paklenica
don Marinko Jelečević,
mob. 098-330-481
 e-mail: marinkojelecevic@gmail.com

SUHOVARE (Sv. Ante Padovanski)

tel. 354-165
23241 Poličnik
don Damir Juričin (Poličnik)

SUKOŠAN (Sv. Kasijan)

tel./faks: 393-147
Hrvatskih branitelja 31, 23206 Sukošan
don Domagoj Kelava, mob. 095-513-20-40;
e-mail: domagoj.kelava@zd.t-com.hr
e-mail: zupni.ured.sukosan@zd.t-com.hr

SUTOMIŠĆICA (Sv. Eufemija)

tel. 268-384
23273 Preko
don Boris Pedić (Preko) mob. 091-505-6216
e-mail: donboris.pedic@gmail.com

SV. FILIP I JAKOV (Sv. Mihovil)

tel./faks: 388-646
Put Primorja 2,
23207  Sv. Filip i Jakov
don Tomislav Dubinko, 
mob. 091-550-8339
e-mail: dubinkot@gmail.com

ŠKABRNJA (Uznesenje BDM)

tel. 637-703, faks. 637-704,
Put Ražovljeve glavice 2, 23223 Škabrnja
don Ivan Rončević,
mob. 091-539-2472

TINJ (Rođenje sv. Ivana Krstitelja)

tel./faks: 662-268
23423 Polača
mr. don Josip Radić,
mob; 095-874- 5005

TKON (Sv. Toma)

tel. 285-327
23212 Tkon
don Valter Kotlar, mob. 099-658-2529

TRIBANJ-KRUŠĆICA (Sv. Ante Padovanski)

tel./faks: 369-230;
23245 Starigrad-Paklenica
don Marinko Jelečević (Starigrad),
mob. 098-330-481

TURANJ (Gospa od Karmela)

tel. 388-120
23207 Sv. Filip i Jakov
don Josip Lisica,
mob. 091-322-22-17

UGLJAN (Uznesenje BDM)

tel. 288-472
23275 Ugljan
don Mario Soljačić,
mob. 091-569-6854

VELI IŽ (Sv. Petar i Pavao)

tel. 277-242
23284 Veli Iž
don Slavko Ivoš,
mob. 091-581-9178 

VELI RAT (Sv. Ante Padovanski)

tel. 636-282
23287 Veli Rat
fra Jakov Teklić, mob.098/73-47-95

VINJERAC (Sv. Ante Padovanski)

tel. 355-108
23247 Vinjerac
don Ante Delić  (Jasenice),
mob. 098-904-0292

VIR (Sv. Juraj)

tel./faks: 362-043
23234  Vir
don Tihomir Vulin, mob. 091-591-5390

VISOČANE (Sv. Ante Padovanski)

tel./faks: 023/789-23-85
23241 Poličnik
don Pavao Zubčić, 

VLAŠIĆI (Sv. Jeronim)

tel./faks. 692-036
23249 Povljana
don Elvis Knežević (Povljana)

VRANA (Sv. Mihovil)

tel./faks. 636-182
23211 Pakoštane
don Šimun Šindija,
mob. 098-273-429
e-mail: simun.sindija@zd.t-com.hr

VRSI (Sv. Mihovil)

tel. 644-540
Ivana Pavla II br. 6
23235  Vrsi
don Alojzije Knežević

VRGADA (Presveto Trojstvo)

tel. 371-052
23210 Biograd
don Thomas Vargas,
mob. 095-912-1263

ZAGLAV (Sv. Mihovil)

tel. 377-181
23282 Sali
fra Šime Antonina, TOR

ZAPUNTEL (Rođenje BDM)

tel./faks. 371-756
23292 Molat
don Andrzej Jan Stepien, mob. 091-584-3265
e-mail: andrzej.stepien@zd.t-com.hr

ZATON (Rođenje BDM)

tel. 264-162, 264-260
Poljana don Ante Peroša 1, 23232 Nin
don Božo Barišić (Nin),
mob. 098-509-307

ZEMUNIK (Kraljica mira-Kraljica Hrvata)

tel./faks: 351-100;
Ulica I. br. 39,
23222 Zemunik
don Jerko Vuleta, mob. 095-877-2174

ŽDRELAC (Sv. Luka)

tel. 269-110
23263 Ždrelac
don Valter Kotlar, (Tkon), mob. 099-658-2529

ŽMAN (Glavosijek Ivana Krstitelja)

tel. 377-041
23282 Žman
don Dario Matak , mob. 091-638-0993
e-mail: dmatak@yahoo.com

KAPELA OPĆE BOLNICE – ZADAR

tel./faks: 316-412
Trg Gospe Loretske 4, 23000 Zadar
don Nedo Nedić, SDB, kapelan, 
mob. 098-953-84-90

VOJNA KAPELANIJA (Sv. Gabrijel)

Vojarna Zemunik, tel./faks: 358-209
SS. Kranjčevića 7, 23000 Zadar
Kapelan: O. Ivo Topalović SVD, mob. 098-423-533;
tel. 331-336, 327-821

GRAD ZADAR

ZADAR – Sv. Stošija

tel./faks: 251-708
Trg sv. Stošije 2, 23000 Zada
don Josip Radoica Pinčić, mob. 091-161-2952r
tel. stan: 250-229 e-mail: zup.stosija@zd.t-com.hr
Branimir Buturić, ing., pastoralni suradnik

ZADAR – Sv. Šime

tel./faks: 211-705
Trg Petra Zoranića 7, 23000 Zadar
mons.   Josip Lenkić, 
e-mail: zupa.sv.sime@zd.t-com.hr

ZADAR – Presveto Srce Isusovo (Voštarnica)

tel. 236-094; faks: 239-238
Obala kneza Branimira 17, 23000 Zadar
fra Bojan Rizvan, OFM, župnik
e-mail: srce.isusovo@zd.t-com.hr

ZADAR – Rođenje sv. Ivana Krstitelja (Relja)

tel. 212-546; faks: 213-029
Glagoljaška 1, 23000 Zadar
fra Mirko Kralj, TOR, župnik, mob. 098-918-63-19
fra Jurica Galić, TOR, župni vikar

ZADAR- Sv. Josip (Plovanija)

tel./faks: 321-434
Vrška 11, 23000 Zadar
don Martin Jadreško, mob. 091-548-3350
e-mail: zupa.sv.josipa@zd.t-com.hr

ZADAR – Bezgrešno začeće BDM (Puntamika)

tel. 331-064, faks: 335,-614
Trg kardinala Alojzija Stepinca 1, 23000 Zadar
don Igor Ikić, župnik, mob. 092-244-8649
e-mail: donigorikic@gmail.com

ZADAR – Uznesenje BDM (Belafuža)

tel./faks: 322-713; 322-696
Gospe Maslinske 13, 23000 Zadar
mr. don Dario Tičić, župnik, mob. 091-610-3375
Ivan Jordan, pastoralni suradnik
e-mail: uznesenja.bdm-zadar @zd.t-com.hr

ZADAR – Gospa Loretska (Arbanasi)

tel./faks: 316-412;
Trg Gospe Loretske 4, 23000 Zadar
don Petar Belina, SDB, župnik, 
don Bože Tadić, SDB, župni vikar
don Nedo Nedić, SDB, kapelan u OB Zadar.
e-mail: zugloretske@net.hr

ZADAR – Kraljica Mira (Stanovi)

tel./faks: 212-385
Ul. Kraljice Mira 10, 23000 Zadar
don Tomislav Sikirić, župnik,  mob. 098-209-289
e-mail: zupni-ured-kraljice-mira@zd.t-com.hr

ZADAR – Sv. Ante Padovanski (Smiljevac)

tel: 244-200; faks: 244-201
Antuna Barca 1, 23000 Zadar
don Mladen Kačan, župnik, mob. 091-538-3722
e-mail: mladen.kacan@gmail.com
mons. Joso KOKIĆ; sužupnik

ZADAR – Bl. Alojzije Stepinac (Bili Brig)

tel./faks: 328-044,
Vukovarska bb, 23000 Zadar
mr. don Mario Sikirić, mob. 098-273-099 
e-mail: mariogarave67@gmail.com 

ZADAR – Sv. Petar (Ploče)

tel. 341-325, faks: 343-327;
Trg sv. Petra bb, Ploče, 23000 Zadar
don Zdenko Dundović, mob. 091-197-3777
e-mail: zdenko.dundovic@zd.t-com.hr

SJEDIŠTA DEKANATA

BENKOVAČKI DEKANAT

Župe: Benkovac, Bruška, Ervenik, Kistanje, Korlat, Medviđa, Nadin, Nunić, Perušić, Popovići, Pristeg, Radošinovac, Raštević, Rodaljice
Dekan: don Anđelko BULJAT, mob. 098-981-6873
tel./faks: 681-433
Trg kardinala Alojzija Stepinca 14, 23420 Benkovac

BIOGRADSKI DEKANAT

Župe: Biograd-Sv. Stošija, Biograd-Sv. Ivan Krstitelj, Drage, Pakoštane, Polača, Sv. Filip i Jakov, Tinj, Turanj, Vrana, Vrgada
Dekan: don Šimun Šindija, mob. 098-273-429 
tel./faks. 636-182
Vrana, 23211 Pakoštane
e-mail: simun.sindija@zd.t-com.hr

DUGOOTOČKI DEKANAT

Župe: Božava, Brbinj, Dragove, Luka, Mali Iž, Rava, Sali, Savar, Sestrunj, Soline, Veli Iž, Veli Rat, Zaglav, Žman
Dekan: don Dario Matak
tel/faks: 377-041
Sali VII, br. 1
23281 Sali

NINSKI DEKANAT

Župe: Nin, Dračevac Ninski, Petrčane, Poljica, Privlaka, Vir, Vrsi, Zaton
Dekan: don Božo Barišić, mob. 098-509-307
tel./faks: 264-162
Branimirova 2, 23232 Nin

NOVIGRADSKI DEKANAT

Župe: Novigrad, Islam Latinski, Jasenice, Karin, Kruševo, Obrovac, Podgradina, Posedarje, Pridraga, Smilčić
Dekan: fra Ivan Nimac, mob;098/895-097
tel. 636-411
Kruševo, 23450 Obrovac
e-mail: fra.ivan.nimac@gmail.com

PAŠKI DEKANAT

Župe: Pag, Barbat, Dinjiška, Kolan, Povljana, Vlašići
Dekan: don Gašpar Dodić,mob. 091-522-44-02 
tel./faks: 611-576
Marka Laura Ruića 15, 23250 Pag

PAŠMANSKI DEKANAT

Župe: Pašman, Banj, Dobropoljana, Neviđane-Mrljane, Tkon, Ždrelac
Dekan: fra Vlado Jajlo, mob. 091-513-28-01
tel./faks: 260-059
23262 Pašman

RAŽANAČKI DEKANAT

Župe: Ražanac, Ljubač, Radovin, Seline, Slivnica, Starigrad-Paklenica, Tribanj-Krušćica, Vinjerac
Dekan: don Marinko Jelečević,
mob. 098-330-481, tel. 369-230;
23244 Starigrad-Paklenica 
e-mail: marinkojelecevic@gmail.com
 
SILBANSKI DEKANAT
 
Župe: Silba, Brgulje, Ist, Molat, Olib, Premuda, Zapuntel, 
Dekan: mr. don Zdravko Katuša, Ist
tel. 372-556
e-mail: zkatusaO@gmail.com
 
 

UGLJANSKI DEKANAT

Župe: Preko, Kali, Kukljica, Lukoran, Sutomišćica, Ugljan
Dekan: don Mario Soljačić, mob. 091-569-6854
tel. 288-472
23275 Ugljan
e-mail: mario.soljacic@gmail.com

ZADAR – ZAPAD

Župe: Sv. Stošija, Sv. Šime, Belafuža (Uznesenje BDM), Bokanjac, Diklo, Kožino, Plovanija (Sv. Josip), Puntamika (Bezgrešno začeće BDM), Voštarnica (Presv. Srce Isusovo)
Dekan: don Igor Ikić, mob. 092-244-8649
tel. 331-064, faks: 335,-614
Augusta Šenoe 3, 23000 Zadar
e-mail: donigorikic@gmail.com
 
ZADAR – ISTOK
Župe: Arbanasi (Gospa Loretska), Bibinje, Bili Brig (Bl. Alojzije Stepinac), Crno, Dračevac zadarski, Ploče (Sv. Petar), Relja (Sv. Ivan Krstitelj), Smiljevac (Sv. Ante Pad.), Stanovi (Kraljica mira), Sukošan
Dekan: don Tomislav Sikirić, mob. 098-209-289
tel/faks: 212-385
Ul. Kraljice Mira 10, 23000 Zadar 

ZEMUNIČKI DEKANAT

Župe: Zemunik, Briševo, Galovac, Gorica-Raštane, Murvica, Poličnik, Suhovare, Škabrnja, Visočane
Dekan: mr. don Ivica Jurišić, mob. 099-311-81-30
tel/faks: 276-284
23000 Zadar – Murvica

SVEĆENICI U PASTORALU ZADARSKE NADBISKUPIJE

Akrap, don Mario (Kali) 281-450, 098-162-4608

Antonina, fra Šime (Zaglav) 377-181

Baričević, don Tomislav (Pridraga) 669-294

Barišić, don Božo (Nin) 264-162, 098-509-307

Batur, don mr. Marin (Rava) 208-695

Bašić, don Ivica (Korlat Popovići Rodaljice) 360-062

Belina, don Petar (Zadar-Arbanasi) 316-412

Buljat, don Anđelko (Benkovac) 681-433, 098-981-6873

Ćirak, don Krešo (Obrovac) 689-226, 098-906-7223

Delić, don Ante (Jasenice) 655-700, 098-904-0292

Dodić, mr. don Gašpar (Pag) 611-576

Dražina, don Ante , (Rim) 

Dubinko, don Tomislav (sv. Filip  i Jakov), 388-646, 098-979-7069

Dučkić, mons. Nikola (umirovljen) 022/763-105, 091-111-1055

Dučkić, don Josip (Kistanje) 022/763-105

Dundović, don Zdenko (Zadar – Ploče ) 341-325, 091-1973-777

Duvnjak, mr. don Marinko (Privlaka) 367-040, 098-996-4442

Galić, o. Josip (Kolan), 698-073, 091-190-3971

Ikić, don Igor (Zadar-Puntamika) 331-064, 092-244-8649

Ivoš, don Slavko (Veli Iž), 277-242, 091581-9178

Jadreško, don Martin (sv. Josip, Zadar) 321-434, 091-548-3350

Jajalo, fra Vlado (Kraj) 269-110, 285-271

Jelečević, don Marinko (Starigrad-Paklenica) 369-230, 098-330-481

Jelić, don Roland (Nadbiskupsko sjemenište “Zmajević” , Zadar),254-053, 095-197-75-18

Juričin, don Damir (Poličnik) 354-165, 091-789-2704

Jurišić, don Ivica (Murvica) 276-284, 314-125, 099-311-8130

Kačan, don Mladen (Zadar- Smiljevac),244-200, 091-538-3722

Katuša, mr. don Zdravko (Ist) 208-651, 095-911-1434

Kelava, don Domagoj (Sukošan) 393-147, 098-997-3723

Kero, mons. dr. Pavao (Zadar) 208-635, 250-496

Kevrić, don Šime (Zadar) 208-607, 098-314-338

Klarić, fra Petar, OFM,  (Karin)  687-621, mob-091/187-13-90

Knežević, don Alojzije (Vrsi i Poljica) 360-062

Knežević, don Elvis (Povljana) 692-036, 091-585-6272

Kokić, mons. Joso (Zadar,)  244-200

Kotlar don Valter (Tkon) 285-327

Korcz, don Zbigniew Jacek ((Pag), 611-576, 098-948-6217

Kowal Francizek, (Diklo), 091- 190-42-52

Kucelin, don Filip (Ražanac) 651-145

Lenkić, dr. don Jerolim (Ljubač) 361-321, 092-103-7910

Lenkić, mons. Josip (Zadar- Sv. Šime) 211-705, 208-612;

Lisica, don Josip (Turanj) 388-120, 091-322-22-17

Marušić, don Darko (Gorica-Raštane) 288-472, 092-200-4703

Matak, don Dario (Sali) 377-041, 091-638-0993

Milić, mr. don Zdenko (Bibinje) 261-031, 099-236-69-19

Mikulić, don Zvonimir,, (Crno) 250-749, 091-559-4370

Mustać, mons. Ivan (Biograd-Sv. Stošija) 384-848,  098-317-729

Mustapić, don Stipe (Posedarje) 647-335, 091-798-7076

Nedić, don Nede (bolnički kapelan Zadar-Arbanasi) 316-412

Nimac, fra Ivan (Kriševo), 636-411

Pedić, don Boris (Preko i Sutomišćica) 286-173, 091-505-6216

Perić, mons. Šime (umirovljen) , 098-997-3750

Perković, don Ivan (Kistanje), 022/763-105

Petrov, don Srećko (Bokanjac) 208-616, 323-146,098-273-962

Pinčić, don Josip Radoica (Zadar-Katedrala) 251-708, 091-161-2952

Planinić, don Tomislav (Pašman), 260-059,

Puljić, mons. dr. Želimir, ordinarij (Zadar) 208-695

Radić, mr. don Josip (Polača) 662-268, 099-631-69-18

Ražov, dr. sc. don Elvis , (Zadar) 095-805-9313

Reikowski, o. Ryszard (Brbinj), 378-700,  091-433-1336

Rizvan, fra Bojan, OFM (Zadar-Voštarnica), 236-094

Rončević, don Ivan (Škabrnja i Nadin) 637-703, 091-539-2472

Sikirić, mr. don Mario (Zadar- Bili Brig) 328-044 098-273-099

Sikirić, don Tomislav (Zadar-Stanovi) 212-385, 098-209-289

Soljačić, don Mario (Ugljan) 281-450, 091-569-66854

Sorić, don Ante, ,(Petrčane), 253-801

Stepien, don Jan Andrzej, OFM, (Molat) 371-756, 091-584-3265

Šehić, Don Damir (Silba i Premuda), 370-084 , 091-739-6200

Šindija, don Šimun (Vrana) 636-182, 098-273-429

Šustić, fra Božidar (Zadar-Voštarnica), 236-094

Tadić, don Bože,SDB  (Arbanasi) 316-412

Teklić, fra Jakov TOR (Zaglav) 636-282; 098/73-47-95

Tičić, mr. don Dario,(Zadar-Belafuža) 322-713, 322-696; 091-610-3375

Tokić, don Nikola (Biograd-Sv. Ivan) 638-386, 099-224-3690

Topalović, o. Ivo (vojni kapelan) 331-336, 358-209, 098-423-533

Vargas, don Thomas (Drage) 371-052, 095-940-6363

Vinko, don Stjepan (umirovljen) 098-811-063

Vlahović, don Tomislav (Perušić) 647-574, 098-914-8724

Vuleta, don Jerko (Zemunik) 351-100, 095-877-2174

Vulin, don Tihomir (Vir) 362-043, 091-591-5390

Vrdoljak, fra Josip (Zadar), 

Zorić, don Anđelo (Božava) 377-609

Zubčić, don Pavao (Novigrad) 375-050, 095-905-4279

Zubović, don Jure (Pakoštane) 381-382,

Žilić, don Šime (Slivnica) 355-108, 091-600-31-91

 

SVEĆENICI IZVAN NADBISKUPIJE:

1.. Dražina don Ante, Rim

2. Ninčević dr don Marino, Zagreb

3. Ćorić, don Zvonimir, USA, Los Angeles

 

MUŠKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE

BENEDIKTINCI

tel. 285-263; faks: 285-536;

Samostan sv. Kuzme i Damjana – Ćokovac, 23212 Tkon

Prior: o. Jeronim Marin, OSB,

o. Jozo Milanović

o. Damjan Ante Kružićević

o. Dorotej Alojzije Toić

o. Leopold Ninioslav Jagešić

e-mail: cokovac@hi.t-com.hr

DRUŽBA BOŽJE RIJEČI – VERBITI

Samostan sv. Pavla, tel. 331-336 S. S. Kranjčevića 7, 23000 Zadar

o.Ryszard  Reikowski, SVD , mob: 091-499-13-36

o.Pjotr Palowski, SVD, mob; 091/795-84-15

o. Franciszek Kowal, SVD, mob: 091-190-42-52

DRUŽBA DON BOSKA – SALEZIJANCI

Župni ured Gospe Loretske, tel./faks 316-412

Trg Gospe Loretske 4, 23000 Zadar

FRANJEVCI – PROVINCIJA SV. JERONIMA – ZADAR PROVINCIJALAT

Samostan sv. Frane, Trg sv. Frane 1, 23000 Zadar

tel. 250-468; faks: 254-349

www.svetifrane.org

Provincijal: fra Andrija Bilokapić, OFM, tel: 250-467, mob:098-591-330

web stranica: www.ofm-sv-jeronim.hr;  e-mail: jandrija49@svetifrane.org

Gvardijan: fra Anselmo Stulić, mob: 099-678-73-80:

e-mail: fra.anselmostulic@gmail.com

Vikar samostana: fra Stanko Škunca, mob: 092-261-31-96

fra Aleksandar Longin, mob: 099-800-68-99

 

Samostan sv. Duje – Kraj, 23212 Tkon tel./faks: 285-271

fra Vlado Jajalo (poslužitelj župe Banj), mob: 091-513-28-01

e-mail: jajalovlado@gmail.com

Ante Kekez (poslužitelj Samostana Kraj), mob: 091-507-74-25

FRANJEVCI – PROVINCIJA PRESV. OTKUPITELJA – SPLIT

Samostan Bezgr. začeća BDM – 23452 Karin

tel. 687-613

fra Petar Klarić, OFM, gvardijan i župnik, mob. 091-187-13-90

e-mail: samostan.karin@t.ht.hr

 

FRANJEVCI TREĆOREDCI (Glagoljaši)

Samostan sv. Mihovila, Mihe Klaića 11, 23000 Zadar, tel. 350-020, 350-029, faks: 350-030,

Gvardijan: 350-023,

Fra Miroslav Barun, tel. 350-021, mob. 098-190-33-29; e-mail: miroslav.barun@gmail.com

fra Alojzije Duvnjak, tel. 350-026, mob. 099-508-22-48

fra Frane Šešelja, tel. 350-022, mob. 091-518-6045

fra Bernard Rubinić, tel. 350-032, mob. 098-133-8184

fra Božo Bugarija, tel. 350-027, mob. 091-889-37-51

fra Nikola Nižić, tel. 350-024

fra Edo Ricov tel. 350-033, mob. 095-826-34-89

 

Samostan sv. Pavla – Školjić, 23273 Preko; tel. 286-455

fra Božo Sučić, TOR mob. 095-808-9479

fra Gabrijel Badurina,

fra Ivan Badurina, mob. 091-935-42-55

 

Samostan sv. Mihovila – Zaglav, 23281 Sali, tel. 377-181

fra Izak Špralja , mob. 099-573-55-83

fra Šime Antonina,

fra Jakov Božo Teklić, mob. 098-734-795

 

ŽENSKE REDOVNIČKE ZAJEDNICE

BENEDIKTINKE

Samostan Svete Marije, tel. 254-820; 254-821, 254-822; faks: 254-838

Ulica Madijevaca 10, 23000 Zadar e-mail: info@benediktinke-zadar.com

Samostan sv. Margarite, tel. 611-061; faks: 600-356 Ul. don Jose Felicinovića 2, 23250 Pag

e-mail: info@benediktinke-zadar.com  

web stranica: www.benedictus.hr

KARMELIĆANKE BOŽANSKOG SRCA ISUSOVA

Samostan sv. Obitelji, tel. 261-360, tel./faks: 263-181 Trg Velike Gospe 1, 23205 Bibinje,                                                 e-mail: karmel.bibinje@gmail.com

KĆERI MILOSRĐA

Samostan bl. Marije Petković A. B. Šimića 9, 23000 Zadar, tel./faks: 311-742 ,                                                                   e-mail: kcerim.zadar@gmail.com

Samostan sv. Jeronima, tel. 288-091; faks: 288-828 23275 Ugljan

Župni ured Kraljice Mira- Zemunik, tel. 351-118 23222 Zemunik

Župni ured sv. Anselma – Nin, tel. 264-807 23232 Nin

KĆERI BOŽJE LJUBAVI

Župni ured Bezgrešnog začeća BDM, tel. 331-835; Trg kardinala BL. A. Stepinca 1, 23000 Zadar

Kuća sestara – Benkovac, tel. 681-350; 23420 Benkovac

Kuća sestara – Sv. Filip i Jakov, tel. 388-495: 23207 Sv. Filip i Jakov

KLANJATELJICE KRVI KRISTOVE

Samostan Krvi Kristove , tel. 337-095 Ferde Livadića 22, 23000 Zadar, e-mail:  asc.zadar@gmail.com

Samostan Kraljice krunice, tel. 651-161; 23248 Ražanac, e-mail: klanjateljice.krvi.kristove@zd.t-com.hr

Sukošan, tel. 393-551 Ulica sv. Kasijana br. 32, 23206 Sukošan, e-mail: samostan.sukosan@zd.t-com.hr

Samostan Marije Zvijezde mora, Olib 58, tel. 376-076, faks: 376-002; 23296 Olib, e-mail: olib@klanjateljice.hr

Samostan sv. Fauste, Silba 518, tel. 370-171; 23295 Silba, e-mail: silba@klanjateljice.hr

ŠKOLSKE SESTRE FRANJEVKE

Samostan Arbanasi. tel 309-900; 309-­923; faks: 309-925;

Gospe Loretske 10, 23000 Zadar Dječji vrtić, tel. 302-561

Samostan Sv. Mihovila, Mihovila Klaića 11, 23000 Zadar, tel. 350-037, 311-180

Zadar Kuća sestara – Pag,  Leopolda Dorilća 4, 23250 Pag, tel. 611-332

 

MILOSRDNICE SV. VINKA PAULSKOG

Samostan sv. Vinka, tel. 314-527; 300-340; faks: 314-127, Ul. Sv. Vinka Paulskoga 25, 23000 Zadar e-mail: dvb@zadarnet.hr

Dječji vrtić “BLAGOVIJEST”, tel. 314-127

Nadbiskupski dom, tel. 208-618 Poljana pape Ivana Pavla II. 1, 23000 Zadar

Svećenički dom “Zmajević”, tel. 208-610; 208-600 Trg sv. Stošije 1, 23000 Zadar

Zadar Samostan sv. Frane, tel. 251-496 Trg sv. Frane 1, 23000 Zadar

Župni ured Srca Isusova – Zadar, tel. 236-094 Obala kneza Branimira 17, 23000 Zadar

Župni ured sv. Ivana Krst. – Zadar, tel. 212-546 Glagoljaška 3, 23000 Zadar

Župni ured sv. Stošije – Biograd n/m, tel. 383-314 23210 Biograd n/m

Župni ured Prikazanja BDM – Kistanje tel./faks: 022/763-105 22405 Kistanje

 

 

DRUGE USTANOVE  I UDRUGE U NADBISKUPIJI

NADBISKUPSKA KNJIŽARA – VERBUM, d. o. o. Split

Ul. Jurja Biankinija 5, 23000 Zadar tel./faks 314-688 www.verbum.hr

HRVATSKA KATOLIČKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

tel./faks: 250-403; Kralja Stjepana Držislava 10, , 23000 Zadar

Eva Zubović,

KOMUNA “Mondo nuovo” – Nunić

tel. 022/785-8580 22305 Kistanje

ZAJEDNICA “Cenacolo” – Jankolovica

tel. 638-570 23210 Biograd n/M

VJEROUČITELJI

Popis vjeroučitelja u OSNOVNIM ŠKOLAMA

Popis vjeroučitelja u SREDNJIM ŠKOLAMA

ORDINARIJATI U RH

BJELOVAR-KRIŽEVCI: Biskupski ordinarijat

Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar Tel. 043/638-635; faks: 043/638-637 e-mail: orinarij@biskupija-bk.hr

DUBROVNIK: Biskupski ordinarijat

Poljana Paška Miličevića 4, 20001 Dubrovnik; tel. 020/324-911; faks: 020/324-912; e-mail: biskupija@du.t-com.hr

ĐAKOVO-OSIJEK: Nadbiskupski ordinarijat

Strossmayerov trg 6, 31400 Đakovo; tel. 031/802-200; faks: 031/812-310 e-mail: biskupski-ordinarijat-djakovo@os.t-com. hr

GOSPIĆ: Biskupski ordinarijat

Senjskih žrtava 36, 53000 Gospić tel. 053/746-400; faks: 053/746-402 e-mail: biskupija-gospić@inet.hr

HVAR: Biskupski ordinarijat

21450 Hvar / p.p. 68; tel. 021/741-152; faks: 021/743-107 e-mail: biskupski.ordinarijat.hvar@st.t-com.hr

KRIŽEVCI: Ordinarijat Križevačke eparhije

Kaptol 20, 10000 Zagreb; tel. 01/4811-872; faks: 01/4811-873 e-mail: ordinarijat.krizevacke.eparhije@zg.t-com.hr

KRK: Biskupski ordinarijat

Antuna Mahnića 18, 51500 Krk; tel. 051/221-018; faks: 051/221-483 e-mail: bisk.ordinarijat.krk@ri.t-com.hr

POREČ-PULA: Biskupski ordinarijat

Jurja Dobrile 3, 52440 Poreč; tel. 052/432-064, 434-987; faks: 052/451-785; e-mail: biskupija-porec@pu.t-com.hr

POŽEGA: Biskupski ordinarijat

Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega; tel. 034/290-300; faks: 034/290-333; e-mail: biskupski-ordinarijat@po.t-com.hr

RIJEKA: Nadbiskupski ordinarijat

Ul. Ivana Pavla II. br.1,, 51000 Rijeka; tel. 051/581-210; faks: 051/581-215 e-mail: rijecka-nadbiskupija@ri.t-com.hr

SISAK: Biskupski ordinarijat

Trg bana Josipa Jelačića 1, 44000 Sisak tel/faks: 044/544- 555 e-mail: biskupija@sk.t-com.hr

SPLIT: Nadbiskupski ordinarijat

Poljana kneza Trpimira 7, 21000 Split (p.p.328); tel. 021/407-555; faks: 021/407-538; e-mail: marin-barisic@hbk.hr

ŠIBENIK: Biskupski ordinarijat

Ul. biskupa Jeronima Milete 2A, 22000 Šibenik; tel. 022/311-333; faks: 022/312-620 e-mail: biskupski-ordinarijat-si@si.t-com.hr

VARAŽDIN: Biskupski ordinarijat

Pavlinska 4, 42000 Varaždin (p.p. 247); tel. 042/321-408; faks: 042/320-210; e-mail: biskupvz@hi.t-com.hr

ZAGREB: Nadbiskupski duhovni stol

Kaptol 31, 10000 Zagreb; tel. 01/4894-802; 01/4894-812; faks: 01/4816-094; e-mail: uzgnadb@zg.t-com.hr

VOJNI ORDINARIJAT U RH

Ksaverska cesta bb, 10000 Zagreb; tel. 01/4670-658 ; faks: 01/4670-662; e-mail: vojni.ordinarijat@morh.hr

HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA

Tajništvo HBK, Ksaverska cesta 12A, 10000 Zagreb tel: 01/5635-001; faks: 01/4811-894; e-mail: tajništvo@hbk.hr Ured za obitelj: tel. 01/4811-896 Ured za laike i mlade: tel./faks: 01/4814-699 Ured za pastoral Roma Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

APOSTOLSKA NUNCIJATURA U RH

Ksaverska cesta 10 A, 10000 Zagreb; tel. 01/4673-995, 01/4673-996; faks: 01/4673-997; e-mail: apostolska.nuncijaturarh@inet.hr

KATOLIČKA CRKVA U BOSNI I HERCEGOVINI

BANJALUČKA BISKUPIJA: Biskupski ordinarijat

Kralja Petra I. 80, p.p. 93, 78101 Banja Luka, BIH tel. 00387/51/304-915; 305-984; faks: 00387/51/304-993

MOSTARSKO-DUVANJSKA I TREBINJSKO-MRKANSKA BISKUPIJA: Biskupski ordinari­jat

Biskupa Čule 3 pp 54, 88000 Mostar, BIH; tel. 00387/036/334-050 ; faks: 00387/036/334-080

VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA: Nadbiskupski ordinarijat

Kaptol 7, 71000 Sarajevo, BIH; tel. 00387/33/208-878; faks: 00387/33/472-429