SVEĆENICI ZADARSKE NADBISKUPIJE – DATUM ROĐENJA I REĐENJA  – DOSADAŠNJE SLUŽBE
(abecednim redom)
 
BABJAK IVAN, rođen u Ternopilu (Ukrajina), 2. 5. 1969., ređen u Ternopilu 17. 10. 1999. po bizantskom obredu;
D. s.: 1998. Silba i Premuda; od 2001. Dinjiška, Povljana, Vlašići. 2013. župnik Drage i Vrgada, odlazi na pastoralno djelovanje izvan Zadarske nadbiskupije (Beč)
 
BARIČEVIĆ TOMISLAV, rođen u Zadru  21. 7. 1953., ređen u Zadru 25. 6. 1978., župnik, 23226 PRIDRAGA, Put sv. Martina 1,  tel: (023) 669-294, 
D.s.: 1978. poslužitelj u Brbinju i Savru; upravitelj župe Starigrad-Paklenica, Seline, Tribanj-Kruščica; 1993.; Sukošan; 1998. služba u Vojnom ordinarijatu u Zagrebu (vojni kapelan u Učilištu hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perišin” – Zadar); 2004. župnik Sv. Filipa i Jakova; 2012.- 2014. dekan Biogradskog dekanata; 2014. župnik Pridrage i Smilčića.
 
BARIŠIĆ BOŽO, rođ. 7. 8. 1983., u Rijeci; ređen 28. 6. 2008. u Zadru; župnik; 23232 NIN, Branimirova 2, tel. (023) 264-162;
D. s. 2007. pastoralni suradnik u Zadru-Stanovi; 2008. župnik Slivnice i Vinjerca; 2011. župnik Nina i Zatona, dekan ninski.
 
BAŠIĆ IVICA, rođ. 11. 7. 1979.g.  u Kiseljaku, BiH, ređen 27. 6. 2015.g. u Zadru, župnik VRSI, (023) 644-540
D.s.2014. pastoralni suradnik u župi Uznesenja BDM u Zadru, 2015. pastoralni suradnik u župi sv. Stošije u Biogradu; 2016. župnik Vrsi i Poljica 
 
BATUR MARIN, đakonsko ređenje 25. 11. 2012 u Zadru upravitelj župe RAVA, 
D.s. 2012 pastoralni suradnik župe sv. Josipa u Zadru; 2013. župni vikar župe Bl. A. Stepinca u Zadru; 2014. postdiplomski studij prava u Rimu; 2017. imenovan tajnikom Zadarskog nadbiskupa, sudcem Nadbiskupijskog sud I. st. u Zadru i upraviteljem župe Rava.  
 
BOLOBANIĆ MILIVOJ, rođen u  Olibu 15. 2. 1937., ređen u Zadru 29. 6.  1961. Umirovljen 2014.
D.s.: 1961. Privlaka; 1968. Zemunik, dekan Zemuničkog dekanata; 1970. Zadar – Sv. Šime; 1975.  Crno; 1988. dekan Zadarskoga dekanata; 1991. Biograd n/M – Sv. Stošija, Biograd n/M – Sv. Ivan, dekan Biogradskog dekanata; 1996. generalni vikar Zadarske nadbiskupije; 1999. župnik Zadar – Sv. Stošija.; 2001. kanonik Stolnog kaptola sv. Stošije u Zadru; župnik Zadar-Stanovi, 2010. generalni vikar; 2011. član Svećeničkog vijeća i Zbora konzultora. 2014. umirovljen; 2017. imenovan poslužiteljem župe Olib
 
BULJAT ANĐELKO, rođen u Suhovarama 6. 6. 1955., ređen u Zadru 29. 6. 1982. župnik, 23420 BENKOVAC, Trg Kardinala Alojzija Stepinca 14, tel./faks: (023) 681-433; 
D.s.: 1982. Slivnica, Vinjerac; 1987. Posedarje, Islam Latinski; 1990. Podgradina; 1992. privremeni upravitelj Paga i Paške Gorice; 1996. Bibinje; 2001.  Zadar-Belafuža; član Zbora savjetnika i Svećeničkog vijeća; 2003.- 2014. dekan Dekanata Zadar-Zapad. 2014. Benkovac, Bruška. dekan Benkovačkog dekanata; 2015. kanonik Stolnog kaptola sv. Stošije u Zadru; 
 
 
ČORIĆ ZVONIMIR, rođen u Rudi (Novi Travnik, BIH) 3. 1. 1960., ređen u Zadru  28. 6. 2003., 
D.s.: 2003. Banj, Dobropoljana i Ždrelac; 2006. Poličnik i Suhovare, od 2012. i Visočane. 2013. Preko; 2016. odlazi na pastoralno djelovanje u USA, Los Angeles.
 
ĆIRAK KREŠO,  rođen u Posedarju 2. 9. 1974., ređen u Zadru 21. 8. 1999., župnik, 2340 OBROVAC, tel./fax: (023) 689-226, 
D.s.: 1999. Bruška, Popovići, Rodaljice, pastoralni suradnik u Benkovcu; 2000. Kolan i Barbat; 2008. Veli Iž i Mali Iž; 2011. Obrovac  i Medviđa.
 
DELIĆ ANTE, rođen u Malom Broćancu, 12. 2. 1964., ređen 29. 6. 2007. u Zadru; župnik, Jasenice, 23450 OBROVAC,, 098 904-0292.1
D. s. 2007. župni vikar u Zadru-Bili Brig;  2009. župnik Korlata, Popovića i Rodaljica; 2012. župnik Jasenica.
 
DODIĆ mr. GAŠPAR, rođ. 9. 11. 1957. u Janjevo, ređen 3. 9. 1983.  u Janjevu (Skopsko-prizrenska bisk.), župnik, Marka Laura Ruića 15, 23250 PAG, tel/fax 611-576.
D. s.  1997. Kistanje i profesor na Visoko teološkoj-katehetskoj školi; 1998. predstojnik Katehetskog ureda; 2002. Sv. Petar-Ploče i Dračevac zadarski, 2015 župnik župe Uznesenja BDM na Pagu, sa filijalama Gorica i Šimuni, kanonik stolnog kaptola sv. Stošije u Zadru: 2016. član Svećenićkog vijeća.
 
DRAŽINA ANTE, rođ. 19. 6. 1991., u Zadru, ređen 25. 6. 2016.g. u Zadru,  v.d.ravnatelja Nadbiskupskog sjemeništa “Zmajević”, Trg sv. Stošije 2, 23000 Zadar tel. 023/254-053.
D.s. 2015. Odgojitelj u Nadbiskupskom sjemeništu “Zmajević” Zadar i vjeroučitelj u Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II. u Zadru; 2016 imenovan v.d. ravnatelja Nadbiskup. sjemeništa “Zmajević” u Zadru; 2017 Razrješenje službe odgojitelja, vjeroučitelja i v.d. ravnatelja te se šalje na posdiplomski studij u Rim.
 
DUBINKO TOMISLAV, rođ. 12. 6. 1977., u Novoj Gradišci, ređen 27. 6. 2009., u Zadru; župnik, Put Primorja 8, 23207,sv. Filip i Jakov, tel./faks: (023) 388-646. mob: 098 979-7069.
 D. s. 2008. Nadbiskupov tajnik; 2009. župnik Perušića; od 2012. župnik Popovića, Korlata, Rodaljica; od 2012. član Svećeničkog vijeća. 2014. sv. Filip i Jakov. 2016. član Svećeničkog vijeća.
 
DUČKIĆ, JOSIP, rođ. 5. 3. 1961., Janjevo, ređ. 21. 6. 1986., Janjevo (Skopsko-prizrenska biskupija); Trg sv. Nikole 4, 22305 KISTANJE, tel. (022) 763-105;  faks: (022) 763-057
D. s. 2000. kapelan Benediktinki sv. Margarite u Pagu; 2002. župni vikar u Kistanjama, 2012 umirovljen.
 
DUČKIĆ, mons. NIKOLA, rođ. 12. 5. 1941. Janjevo, ređ. 29. 6. 1966. Janjevo (Skopska biskupija); župnik u miru.
D. s. 1999. Kistanje (župnik in solidum), od 2002. župnik; Ervenik. 2007. inkardinacija u Zadarsku nadbiskupijau; 2015. Razrješen službe dekana Benkovačkog dekanata; 2017.  Razrješen službe župnika župa Kistanje, Nunić i Ervenik i na vlastitu zamolbu odlazi u mirovinu. 
 
DUNDOVIĆ ZDENKO – rođen u Zadru 31. 10. 1973., ređen u Zadru 28. 6. 1998., župnik, sv. Petar- Ploče, 23000 ZADAR, tel.: (023) 341-325, fax:343-3327, mob. 091 197 3777.
D.s.: 1998. prefekt u Nadbiskupskom sjemeništu “Zmajević” – Zadar; 1999. pastoralni suradnik u župi sv. Stošije – Zadar; 2000. Sutomišćica, Poljana i Lukoran; 2001. Škabrnja, Nadin i Smilčić (do 2002.); 2006. Župni vikar Katedralne župe sv. Stošije, povjerenik za mlade i studente; 2010. župnik i dekan u Zemuniku; 2011. član Svećeničkog vijeća i zatvorski kapelan, 2015. župnik župe sv. Petar u Zadru. 2016. Član Svećeničkog vijeća. 
 
DUVNJAK mr. MARINKO, rođen u Karlsruheu 23. 4. 1965., ređen u Zadru 29.  6. 1991., župnik PRIVLAKE, tel. (023) 367-040; mob. 098-996-4442.
D.s.: 1992. župni pomoćnik u Zadru – Uznesenje BDM; 1993. župnik Zadar – Sv. Josip, 1996. Bokanjac; 1994. profesor na VTKŠ, 2001.-2010. ravnatelj VTKŠ-a u Zadru; 2004.- 2006. rektor Nadbiskupskog sjemeništa “Zmajević”; 2006. župnik Turnja; 2016 župnik Privlake.
 
 
GREGOV JERKO, rođen u Preku 30. 9. 1937., ređen u Zadru 29. 6. 1963., Umirovljen 2012. Svećenički dom Trg  Sv. Stošije 1, 23000 Zadar
D.s.: 1963. Mali Iž ; 1964. Sali; 1970. Zadar – Sv. Stošija (član past. ekipe Zadar); 1972.: upr. crkve sv. Krševana – Zadar; 1976. delegat za dušobrižništvo turista; 1978. vjeroučitelj u Nadbiskupskoj srednjoj školi za spremanje svećenika – Zadar; 1983. kanonik Stolnog kaptola sv. Stošije – Zadar, pokorničar; 1985. nastavnik filozofije u nadb. Srednjoj školi; 1991. upravitelj crkve Gospe od Zdravlja – Zadar, kancelar Nadbiskupije zadarske, upravitelj župe Ugljan, Lukoran;  1994. Zadar – Sv. Šime, Crno; 1995. duhovnik Hrvatske katoličke udruge medicinskih sestara i tehničara – Zadar; 1999. Bokanjac; 2012. umirovljen.
 
 
 
GRŽANOV MARIO, rođen u Zadru 8. 4. 1937., ređen u Zadru 29. 6. 1963., umirovljen 2014.
D.s.: 1963. poslužitelj u Ravi; 1964. Kolan i Barbat; 1968. Pristeg i Radošinovac; 1971. Silba i Premuda; 1975. Molat, Brgulje i Zapuntel. 2001. dekan Silbanskog dekanata. 2014 umirovljen.
 
IKIĆ IGOR, rođen u Zadru 13. 8. 1964., ređen u Zadru 25. 3. 1990.,
Župnik i dekan, A. Šenoe 3, 23000 ZADAR (Puntamika), tel. (023) 331-064. Vikar za pastoral Zadarske Nadbiskupije.
D.s.: Polača, Pristeg, Radošinovac, Benkovac, Korlat, Raštević; 1996. Bigrad – Sv. Stošija; Biograd – Sv. Ivan; dekan Biogradskog dekanata; povjerenik za pastoral mladih zadarske nadbiskupije; 1999. Zadar – Bl. Alojzije Stepinac; 2003. Obrovac, Jasenice i Medviđa i dekan Novigradskog dekanata; 2008.- 2012. Pag i dekan Paškog dekanata; 2012. župnik Zadar – Puntamika. 2014. dekan Zadar- zapad i pročelnik Povjeren.za obitelj. 2014.Vikar za pastoral Zadarske Nadbiskupije; 2016. član Svećeničkog vijeća i Zbora savjetnika.
 
 IVANOV NEDJELJKO, rođen u Poljani 30. 6. 1940. (župa Sutomišćica), ređen u Zadru 29. 6. 1963., umirovljen. 
D.s.: 1963. Silba, poslužitelj u Premudi; 1964. poslužitelj Oliba; 1965. duhovnik u Nadbiskupijskom sjemeništu “Zmajević” – Zadar; 1966./67. poslužitelj Briševa; 1968. Privlaka; 1973. dijecezanski delegat za promicanje Apostolata molitve u nadbiskupiji; 1976. Bibinje; 1996. razriješen župničke službe i poslan na liječenje, 2001. umirovljen.
 
IVOŠ SLAVKO, rođen u Zadru, 2. 6. 1964., ređen u Zadru 28. 6. 2011.; župnik, 23284 VELI IŽ; tel: (023) 277-242;
D. s.: 2010. pastoralni suradnik u Zadru-Plovanija; od 2011. župnik Velog Iža i Malog Iža.
 
JADREŠKO MARTIN, rođ. 5. 11. 1982. u Zadru, ređen 29. 6. 2007. u Zadru; župnik, Plovanija, Vrška 11,, 23000 Zadar, tel. (023) 321-434
D. s. 2007. župni vikar u Zadru-Smiljevac; 2008. župnik Polače, Tinja i Raštevića. 2011. član upravnog vijeća NUUK-a, i ZNDB. 2013. Sali, Žman, Luka i dekan Dugootočkog dekanata; 2016. član Svećeničkog vijeća; 2016. župnik sv. Josipa Radnika – Plovanija. 
 
JELEČEVIĆ MARINKO, rođen u Tišinima, BiH, 6. 9. 1969., ređen u Zadru 29. 6.  1996., župnik i dekan, 23244 STARIGRAD-PAKLENICA, tel. (023) 369-230; mob. 098 330-481.
D.s.: 1996. Pakoštane, Vrane, Drage; 1996. upravitelj župe Vrgada; 1999. Polača, Pristeg, Radošinovac; 2002. Polača, Raštević, Tinj; 2008. Starigrad-Paklenica, Seline i Tribanj-Krušćica; od 2012. član Svećeničkog vijeća. 2013. dekan Ražanačkog dekanata.
 
JELIĆ ROLAND, rođen u Doboju (BIH), 18. 1. 1987., ređen 28. 6. 2011. u Zadru; ravnatelj Nadbiskupskog sjemeništa ” Zajević” u Zadru
D. s.: Od 2010: odgojitelj u Nadbiskupskom sjemeništu “Zmajević”. 2014. tajnik Nadbiskupa i privremeni upravitelj župe Bibinje, 2015. razrješen privremenog upravljanja župom Bibinje dok ostaje tajnikom Zadarskog nadbiskupA; 2017. imenovan ravnateljem Sjemeništa “Zmajevič”
 
JURIČIN DAMIR, rođen u Pakoštanima 15. 11. 1954., ređen u Zadru 1. 7. 1979., župnik, 23241 Poličnik, tel. (023) 354-165.
D.s.: 1979.: pomoćnik u Biogradu n/M; upravitelj župe Povljana, Dinjiška, Vlašić; 1980. župnik Bukovice (Bruška, Ervenik, Medviđa, Nunić, Popovići, Rodaljice); 1990. voditelj župa Benkovac, Korlat i Raštević; 1992. privremeni upravitelj Ugljana i Lukorana; 1995. privremeni upravitelj Benkovca, Korlata i Raštevića; 1996. Gorica-Raštane i Tinj; 2003. Ražanac; 2003.- 2013. dekan Ražanačkog dekanata. 2013. Poličnik i Visočane: 2015. kanonik Stolnog kaptola sv. Stošije u Zadru; 2017. razrješen službe župnika Visočana  dok ostaje župnikom Poličnika.
 
JURIŠIĆ IVICA, rođen 23. 10. 1966. u Zadru,  ređen u Zadru 28. 6. 1998. župnik i ravnatelj Caritasa Zad. nadbiskupije, Murvica, 23000 ZADAR, tel/faks: (023) 276-284, mob. 099-311-8130.
D.s.: 1998. Župni vikar u župi Kraljice Mira – Zadar i bl. Alojzija Stepinca – Zadar; 1999. Pakoštane i DrageVrana; 2004. Murvica i Briševo. 2004. ravnatelj Caritasa Zadarske nadbiskupije.
 
KAČAN MLADEN, rođen u Zadru 29. 12. 1949., ređen u Zadru 29. 6. 1976., župnik, A. Barca 1, 23000 Zadar, tel:(023) 244-200;
D.s.: 1976. Božava, Dragove, Zverinac, Veli Rat, Soline; 1978. Pakoštane i Vrana; prvi župnik nove župe Drage; 1993. dijecezanski direktor Papinskih misijskih djela; 1996. ekonom Zadarske nadbiskupije; povjerenik za misije u Zadarskoj nadbiskupiji; ravnatelj Svećeničkog doma u Zadru; 1997. župnik: Zadar – Sv. Ante Padovanski, Zadar – Ploče ( do 1999.); 2001.-2009. dekan Zadarskog dekanata – Istok; 2009. Diklo i  Kožino; 2011. član Svećeničkog vijeća. 2012. povjerenik za misije. 2014. Zadar- Smiljevac.
 
KATUŠA mr .ZDRAVKO, rođen u Zadru 16. 5. 1965., ređen u Zadru 29. 6. 1996.đupnik ISTA , 2001. magistrirao crkveno pravo na Gregoriani u Rimu; sudski vikar,  tel. (023)208-651.
D.s.: 1996. Polača, Pristeg i Radošinovac; 1999. studij crkvenog prava u Rimu; 2001. ravnatelj Nadbiskupskog sjemeništa “Zmajević” u Zadru; pridodani sudski vikar i član Zbora savjetnika; 2004. sudski vikar; od 2005. Islam Latinski i Smilčić (Smilčić samo 2005.), 2015. privremeni upravitelj župe Ist i ravnatelj Svećeničkog doma. 
 
KELAVA DOMAGOJ, rođen 24. 1. 1979. u Vinkovcima, ređen u Zadru 26. 6. 2004.; župnik,Hrvatskih branitelja 31, 23206 Sukošan, tel./faks: (023) 393-147, mob. 091 591-7046.
D. s. 2003. Nadbiskupov tajnik; 2005. Poličnik i Suhovare; 2007. Ugljan i Lukoran; 2010. Gorica-Raštane. 2014. Sukošan.
 
 
KERO mons. dr. PAVAO, rođen u Bibinjama 25. 1. 1940., ređen u Rimu 10. 7. 1966., doktorirao moralno bogoslovlje na Lateranskom sveučilištu 1970. Župnik, biskupski vikar za kulturu, ravnatelj Stalne izložbe crkvene umjetnosti, profesor  na VTKŠ-u, 23000 ZADAR, Trg sv. Stošije 1, tel. (023) 208-635.
D.s.: 1970. tajnik nadbiskupa, profesor u Nadbiskupskoj srednjoj školi – Zadar, voditelj Središnjega gradskog crkvenog zbora; 1971. duhovnik sjemeništa “Zmajević”; 1972. generalni vikar Zadarske nadbiskupije; 1973. član Zbora savjetnika; 1976. voditelj SICU-a; 1980. član Administrativnog vijeća Zavoda sv. Jeronima u Rimu; 1983. kanonik Stolnoga kaptola Sv. Stošije; imenovan kapelanom Njegove Svetosti; 1990. imenovan prelatom Njegove  Svetosti; 1981. župnik Murvice, Briševa (do 2007.) i Dračevca Ninskog; član Svećeničkog vijeća; 1992. profesor moralnog bogoslovlja i liturgijskog pjevanja na VTKŠ-u; 1996. biskupski vikar za kulturu; povjerenik Nadbiskupije za kulturu i umjetnost; 1999. branitelj veza u ženidbenim parnicama; 2011. član Svećeničkog vijeća.
 
KEVRIĆ ŠIME, rođen u Visočanima 16. 12. 1944., ređen u Zadru 24. 6. 1968., 23000 ZADAR, Trg sv. Stošije 1, tel./fax: (023) 208-607.
D.s.: 1968. poslužitelj  Barbata; 1969. upravitelj župa Barbat i Kolan; 1975. Pridraga i Smilčić; 1983. dekan Novigradskog dekanata; 1988. Zemunik i Galovac; 1993. član Ekonomskog vijeća Nadbiskupije zadarske; 1994. dekan Zemuničkog dekanata; 1998. Nin i Zaton; dekan Ninskog dekanata; 2011. umirovljen. 2014. ravnatelj NUUK-a; 2016. član Svećeničkog vijeća 
 
KNEŽEVIĆ ALOJZ – rođen u Žepču (BiH) 30. 3. 1972., ređen u Zadru 29. 6. 1997., župnik, GALOVAC, 23222 Zemunik, tel. 392-452.
D.s.: 1997. Slivnica i Vinjerac; 1999. Jasenice; 2002. sužupnik Benkovac, Korlat, Bruška, Popovići, Rodaljice; 2003. Silba i Premuda; 2003. kapelan Opće bolnice u Zadru; 2004. Luka, Sali, Žman; 2008. na službi u biskupiji Gospićko-senjskoj. 2013. Galovac i Suhovare:2017. Vrsi i Poljica.
 
KNEŽEVIĆ ELVIS, rođen u Zadru, 26. 10. 1972., ređen 25. 6. 2005. u Zadru; župnik,  23295 Silba, tel. 370-084
D. s. 2004. pastoralni suradnik u Zadru – Bili Brig; 2005. župnik Korlat, Popovići i Rodaljice; 2007. Perušić; 2009. Benkovac. 2014. Silba, Olib i Premuda; 2017 Povljana, Dinjiška i Vlašići. 
 
KOKIĆ  JOSO, prof.,  rođen u Pridrazi 1. 12. 1945., ređen u Zadru 29. 6. 1969., 1980. diplomirao hrvatski jezik, književnost i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zadru, sužupnik, sv. A. Padovanski, 23000 Zadar, A.Barca 1
e-mail: josokokic@zd.tel.hr; tel. (023) 244-200; mob. 091 537-1519
D.s.: 1969. Kolan; 1970. Murvica i Briševo; 1972. Škabrnja i Nadin; nastavnik filozofije na Nadbiskupskoj srednjoj školi u Zadru; 1976. zamjenik člana predstavnika Nadbiskupije u SICU; 1986. dekan Zemuničkog dekanata; 1991. vice-rektor Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa “Zmajević” u Zadru i direktor Nadbiskupske klasične gimnazije u Zadru (danas Klasične gimnazije Ivana Pavla II.); 1992. ravnatelj Nadbiskupskog sjemeništa “Zmajević” u Zadru; 1995. član Svećeničkog vijeća; 1996. član Vijeća za kler i sjemeništa HBK; član Zbora savjetnika, 2001. upravitelj župe Sv. Filip i Jakov; 2002. kapelan sv. Oca; 2004. župnik Sestrunja; 2009. Petrčane; 2011. član Svećeničkog vijeća, 2015. imenovan sužupnikom na župi sv. Ante Padovanski u Zadru. 
 
KORCZ ZBIGNIEW JACEK, rođen u Radomu (Poljska)  4.  6. 1966., ređen u Puli 8. 6. 2002. župni vikar, 23250 PagMarka Laura Ruića 15, tel./faks: 611-576
D.s.: 2002. župni vikar Zadar-sv. Josip i poslužitelj Sestrunja; 2004. upr. župe Rava; 2007. Korlat, Popovići, Rodaljice; 2009. Tkon; 2012. župni vikar Zadar-Stanovi. 2014. župni vikar Paga.
 
KOTLAR VALTER, rođen 23. 7. 1982.g. Zadar, ređen 27. 6. 2015 u Zadru, župnk,  23212 TKON, tel.(023) 285-327,
D.s. 2014.pastoralni suradnik u župi Kraljcie MIra u Zadru, 2015. župni vikar u župi Uznesenja BDM u Zadru; 2016 župnik Tkona, Dobropoljane i Ždrelca.
 
KUCELIN FILIP, rođ. 11. 5. 1984., u Zadru; ređ. 28. 6. 2008. u Zadru; župnik; 23248 Ražanac, tel./faks: 651-145,
D. s. 2007. pastoralni suradnik u Zadru-Bili Brig; 2008. župnik Sali, Luke i Žmana; od 2010.- 2013. 2010. dekan dugoootoččki; 2013. duhovni asistent HKUMAT-a; 2013, imenovan župnikom Ražanca.
 
 LENKIĆ dr. JEROLIM, rođen u Bibinjama 30. 9. 1964., ređen u Zadru 16. 12. 1990.; 2001. magistrirao i 2010. doktorirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, župnik, Ljubač, 23248 RAŽANAC, tel. (023) 361-321; faks: 361-124.
D.s.: 1991. kapelan Pakoštane, Vrana, Drage; župnik Slivnice, Radovina, Vinjerca; 1997. Turanj; 2001. Kali i Kukljica; 2001-2002. profesor na VTKŠ-u u Zadru; 2005. Gorica-Raštane; 2009. župni vikar u Zadru-Stanovi; 2010. župnik u Ljubču, 2015 imenovan privremenim upraviteljem župe Radovin.
 
LENKIĆ mons.  JOSIP, rođen u Bibinjama 19. 3. 1973., ređen u Zadru 29. 6. 1997., župnik i kancelar; Trg Petra Zoranića 7, 23000 ZADAR, tel/faks: (023) 211-705, 208-612.
D.s.: 1997. župnik Bruška, Ervenik, Medviđa, Nunić, Popovići i Rodaljice; 1999. župnik Škabrnje i Nadina, 2001. odgojitelj u Nadbiskupskom sjemeništu „Zmajević“ u Zadru; glavni Nadbiskupski ceremonijar; 2002. župnik Silbe i Premude; 2003. Gorica-Raštane (do 2005) i kancelar Zadarske nadbiskupije; 2005. župnik sv. Šime-Zadar. 2014. generalni vikar Zadarske nadbiskupije; 2015. prepozit Stolnog kaptola sv. Stošije u Zadru;2016. član Svećeničkog vijeća i Zbora savjetnika; 2016 produžuje se mandat na službu kancelara.
 
LISICA JOSIP, rođen u Bibinjama 30. 12. 1968., ređen u Zadru 29. 6. 2002, župnik, TURANJ, 23207 sv Filip i Jakov  tel. (023) 388-120, mob. 091 322-22-17.
D.s.: 2001. Zadar-Uznesenja BDM, župni vikar; 2002. župnik Pašmana i Neviđana; 2005. dekan pašmanski; 2011. župnik Škabrnje i Nadina; 2016. župnik Turnja.
 
MARUŠIĆ DARKO, rođen 10. 8. 1985, u Zürichu (Švicarska); ređen 28. 6. 2011. u Zadru; župnik, GORICA- RAŠTANE, 23 206 Sukošan, tel./faks: 633-170 mob. 092-200-4703.
D. s.: od 2009. do 2011. pastoralni suradnik u Biogradu; 2011. Pašman i Neviđane-Mrljane. 2014. Gorica – Raštane; 2016. član Svećeničkog vijeća
 
MATAK DARIO, rođen u Zadru, 15. 5. 1979., ređen u Zadru 25. 6. 2005., župnik, SALI, tel: (023) 377-041.
D.s. 2004-2006. prefekt u Sjemeništu „Zmajević“; 2006-2008. Nadbiskupov tajnik; od 2008. župnik Obrovca i Medviđe; 2011. župnik Privlake; povjerenik za pastoral pomoraca; 2016. član Svećeničkog vijeća; 2016. župnik Sali, Luke i Žmana i dekan Dugootočkog dekanata.
 
MIKULIĆ ZVONIMIR, rođen u Zadru, 2.7.1988., ređen u Zadru 21.6.2014. upravitelj župe Crno
D.s. 2013. pastoralni suradnik u župi sv. Josipa u Zadru- Plovanija. 2014. prefekt u Sjemeništu „Zmajević“;2015 postdiplomski studij duhovnosti u Rimu; 2017 imenovan duhovnikom u sjemeništu, upraviteljem župe Crno i povjerenikom za duhovna zvanja i ministrante, te duhovnikom u Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II u zadru. 
 
MILIĆ mr. ZDENKO, rođen u Salima 3. 6. 1957., ređen u Zadru 29. 6. 1982., župnik, dekan i profesor na VTKŠ-u u Zadru,  23205 Bibinje, Obala don Marka Sikirića bb; tel/faks: (023) 261-031, mob. 099 236-6919.
D.s.: 1982. Sutomišćica i Lukoran; 1985. studij kanonskog prava u Rimu; 1988. magistrirao crkveno pravo na Lateranu; poslužitelj Poljica i Visočana; kancelar Zadarske nadbiskupije; 1991. Zadar – sv. Šime i Crno; 1994. župnik Zadar – Sv. Stošija; kancelar Nadbiskupije zadarske; 1996. povjerenik za sredstva društvenog priopćavanja Zadarske nadbiskupije; 1999. dijecezanski sudski vikar; župnik Zadar – Kraljica Mira,  2001.profesor na VTKŠ-u u Zadru; 2004. pridodani sudski vikar; 2005. branitelj ženidbenog veza; 2007. župnik sv. Stošije, Biograd i dekan biogradski; 2011. član Svećeničkog vijeća i Zbora konzultora; 2012. župnik i dekan u Pagu, 2015 župnik sv. Roka u Bibinjama; 2015. kanonik Stolnog kaptola sv. Stošije u Zadru; 2016. član Svećeničkog vijeća i Zbora savjetnika; 2017. imenovanje braniteljem ženidbenog veza na Nadbiskupijskom sudu I. st. u Zadru
 
MUSTAĆ mons. IVAN,  rođen u Privlaci 24. 9. 1955., ređen u Zadru 29. 6. 1980. župnik,Trg sv. Stošije 2, 23210 BIOGRAD n/m, tel./fax: (023) 384-848, mob: 098 317-729.
D.s.: 1980. Polača; 1981. Pristeg, Radošinovac; 1988. dekan Benkovačkog dekanata; 1990. voditelj župa Benkovac, Korlat i Raštević; 1992. privremeni upravitelj Zadar – Uznesenje BDM i Bokanjac; voditelj Dijecezanskog vijeća za katehizaciju; 1994. dekan Zadarskog dekanata; 1996. župnik Zadar – Uznesenje BDM; povjerenik za katehizaciju Zadarske nadbiskupije; 2001.-2010. generalni vikar Zadarske nadbiskupije; 2002. kapelan sv. Oca; 2006. župnik katedralne župe sv. Stošije; 2011. član Svećeničkog vijeća i Zbora konzultora; 2012. župnik Biograda; 2016. član Svećeničkog vijeća.
 
MUSTAPIĆ STIPE, rođ. 14. 10. 1983., u Zadru, ređ. 28. 6. 2008. u Zadru; župnik; 2323242 POSEDARJE, Trg Velika vrata 2; tel: (023) 647-335; 091 798-7076.
D. s. 2007. pastoralni suradnik u Benkovcu, pastoralni suradnik u Biogradu; 2008. prefekt u Sjemeništu “Zmajević”; 2008. župni vikar u Pagu; 2011. župnik Posedarja i Podgradine.2016. član Svećeničkog viječa.
 
NINČEVIĆ dr. MARINO, rođen u Zadru 22. 2. 1974., ređen u Zadru 28. 6. 1998., župnik, boravi u Zagrebu
D.s.: 1998.  Kolan i Barbat;  2000. prefekt u Nadbiskupskom sjemeništu “Zmajević” – Zadar, 2001. župnik Turnja; 2005. ravnatelj Sjemeništa „Zmajević“; 2010. župnik u Zadru-Bili Brig.2015 odlazi u Zagreb
 
PEĆAR ANTUN, rođen u Gornjoj Jelenskoj (Popovača), 13. 6. 1951., ređen 10. 5. 1981. u Beogradu; župnik, SUTOMIŠĆICA, 23273 Preko; tel. (023) 268-384, mob. 098 929-9553.
D. s. Niš (Srbija); 2002. kapelan Samostana benediktinki sv. Margarite u Pagu; 2008. župnik Sutomišćice, 2016. na vlastitu zamolbu odlazi u Sisačku biskupiju
 
PEDIĆ BORIS, rođen u Pridrazi 28. 4. 1973., ređen u Zadru 11. 4. 1998., župnik, 23273 PREKO tel. (023) 286-173;
D.s.: 1998. župni vikar Paga; 1998. župnik Zemunika i Galovca; 2003. Zadar–Sv. Šime; 2005. Škabrnja i Nadin; dekan zemuničkog dekanata (2006.-2010.); 2011. župnik Vrsi i Poljica; 2016. župnik Preka i Sutomiščice.
 
PERIĆ mons. ŠIME, rođen u Zadru 3. 9. 1940.,  ređen u Sutomišćici 29. 6. 1965., umirovljen
D.s.: 1965. Silba i Premuda; 1968. Zadar – Uznesenje BDM; 1979. poslužitelj Kožina; 1985. Kali i Kukljica; 1986. dekan Ugljanskog dekanata; 1989. član Zbora savjetnika; 1992. Zadar – Bezgrešno začeće BDM i poslužitelj Dikla i Kožina; 1996. povjerenik za pastoral obitelji Zadarske nadbiskupije; dekan Zadarskog dekanata – Zapad; 2002. župnik-voditelj in solidum Zadar- Bezgrešno začeće BDM, kapelan sv. Oca. Član  Svećeničkog vijeća; 2003. Zadar-Bl. Alojzija Stepinca (Bili Brig); 2009. Zadar-Plovanija; 2016. umirovljen
 
PERIČIĆ mons. dr. EDUARD, rođen u Sukošanu 31. 12. 1935., ređen u Zadru 29. 6. 1963., 1965. diplomiro povijest na Filozofskom fakultetu u Zadru, 1979. doktorirao humanističke znanosti iz područja povijesti na Filozofskom fakultetu u Zadru, umirovljenik, 23000 ZADAR, Trg sv. Stošije 1, tel. (023) 250-889, e-mail eduard.pericic@zd.hinet.hr
D.s.: 1963. pomoćnik župe Sukošan; 1965. poslužitelj Murvice; 1965. profesor društvenih nauka u Nadbiskupskoj srednjoj školi u Zadru;  1969. upravitelj župe Petrčana; 1972. član Međunarodnog društva skotista; 1985. redoviti član Međunarodne papinske Marijanske akademije; 1985. pročelnik Dijecezanskog vijeća za kulturu; 1999. iz zdravstvenih razloga umirovljen. Od 1992. do 2009.  predavač crkvene povijesti na VTKŠ-u u Zadru; 2002. kapelan sv. Oca.
 
PERKOVIĆ IVAN, rođ. 15. 5. 1975. u Splitu, ređen 28. 6. 2012. u Zadru; Trg sv. Nikole 4, 22305 KISTANJE, tel. (022) 763-105.; 2011. pastoralni suradnik u Kalima; od 2012. župni vikar u Kistanju, Erveniku i Nuniću; 2017. razrješen službe žup. vikara i imenovan župnikom Kistanja, Ervenika i Nunića. 
 
PETROV SREĆKO, ml., rođen u Zavidovićima BiH 25. 10. 1957., ređen u Zadru 30. 6. 1985., župnik i ekonom Nadbiskupije; Bokanjac, 23000 ZADAR, (023) 208-616, mob. 098 273-962; e-mail: srecko.petrov@zd.t-com.hr
D.s.: 1985. Jasenice i Obrovac; 1987. župni upravitelj Vinjerca; 1991. duhovni asistent hrvatske vojske; 1993. privremeni upravitelj župe Starigrada-Paklenice, Selina, Tribnja-Kruščice; 1995. župnik Sv. Ante – Zadar; 1997. ekonom Zadarske nadbiskupije; ravnatelj Svećeničkog doma; upravitelj župe Veli Iž i Mali Iž; 1998. poslužitelj župe Sestrunj i Rava; 1999. ravnatelj NUUK-a; 2001. član Zbora savjetnika; 2002. župnik Islam Latinski, Smilčić; 2003. Crno; 2011. član Svećeničkog vijeća i Zbora konzultora; 2012. Bokanjac; 2016. član Svećeničkog vijeća i Zbora savjetnika.
 
PINČIĆ RADOICA JOSIP, rođen u Zemuniku 16. 12. 1951., ređen u Zadru 25. 6. 1978., katedralni župnik; 23000 ZADAR, Trg Sv. Stošije 2; tel/faks: (023) 251-708
D.s.: 1978. Gorica-Raštane i Tinj; 1989. član Ekonomskog vijeća Nadbiskupije zadarske; 1990. Privlaka i Vir; 1993. duhovnik Sjemeništa u Zadru; 1996. pročelnik Povjerenstva za duhovna zvanja i ministrante; tajnik Pastoralnog vijeća; 2000. povjerenik za bogoslove Zadarske nadbiskupije;  2001. župnik Bibinja; 2009.- 2012. dekan dekanata Zadar-Istok; 2012. župnik katedralne župe Zadar-sv. Stošija; 2015. kanonik Stolnog kaptola sv. Stošije u Zadru; 2016. član Svećeničkog viječa i Zbora savjetnika.
 
PLANINIĆ TOMISLAV, rođen 20. 4. 190., u Metkoviću; ređen 28. 6. 2011. u Zadru; župnik, 23262 PAŠMAN, tel./faks: 260-059
D. s.: od 2010. do 2011. pastoralni suradnik u Kalima; 2011. župni vikar u Pagu. 2014. Pašman, Mrljane, Neviđane.
 
RADIĆ mr JOSIP, rođenu Kupresu, BIH, 2. 4. 1965., ređen u Zadru 28. 6. 2003., magistrirao ekonomske znanosti na Ekonomskom fakulteut u Zagreb u 1994., župnik, 23423 POLAČA, tel./faks: 662-268
DS: 2002. suradnik u Uredu Nadbiskupa; 2003. župni vikar u Benkovcu i župama: Bruška, Korlat, Popovići i Rodaljice; 2004. župnik Korlata, Popovića i Rodaljica; 2005. Kali i Kukljica. 2013. Polača, Tinj, Raštević.
 
RAŽOV dr.sc. ELVIS, rođen u Zadru 17. 1. 1970., ređen u Zadru 10. 7. 1994.; 2004. magistrirao na Catholic University of America, Washington DC; ravnatelj Visoke teološko-katehetskeškole u Zadru; 
D.s.: 1994. služba u Nadbiskupskom ordinarijatu, župni pomoćnik Sv. Stošije – Zadar; 1996. privremeni upravitelj Privlake i Vira; župnik Obrovca i Jasenica; 1999. Sv. Filip i Jakov i poslužitelj Sikova; 2001.-2004. studira u SAD; 2004. župnik Jasenica i predavač na Visokoj teološko-katehetskoj školi u Zadru; 2011. ravnatelj Visoke teološko-katehetske škole u Zadru; 2011. član Svećeničkog vijeća; 2012.-2013. studijska godina; 2016. član Svećeničkog vijeća 
 
RONČEVIĆ IVAN, rođ. 17. 12. 1977., u Zadru; ređ. 28. 6. 2008. u Zadru, župnik, ŠKABRNJA, Put Ražovljeve glavica 2, tel. (o23) 637-704.; 091 539-2472.
D. s. 2006. pastoralni suradnik u Pagu; 2008. župnik Barbata i Kolana; 2010.-2012. Svećeničkog vijeća; 2012. Tkon, Dobropoljana i Ždrelac; 2016 župnik Škabrnje i Nadina 
 
SIKIRIĆ mr. MARIO, rođen u Bibinjama 28. 10. 1967., ređen u Zadru 10. 7. 1994., 2001. magistrirao Biblijsku teologiju na “Urbanianumu” u Rimu,  župnik, BILI BRIG, Vukovarska bb, 23000 Zadar, tel./faks: 328-044,
DS: 1996. župnik Bruške, Ervenika, Medviđe, Popovića, Nunića i Rodaljica, 1997. župnik Starigrada-Paklenice, Selina,Tribnja-Kruščice; 2005. Zadar-Plovanija; 2009. Pakoštane i Drage; 2011. član Svećeničkog vijeća. 2014. Bili Brig – Zadar.
 
SIKIRIĆ TOMISLAV, rođen u Bibinjama 18. 8. 1965. , ređ. Zadar 16. 12. 1990. župnik, STANOVI, Ul. Kraljice Mira 10, 23000 Zadar, tel./faks: 212-385, mob. 098 209-289.
D.s.: 1991. kapelan Zadar – Bezgrješno začeće BDM, Diklo i Kožino; župnik Škabrnje i Nadina; 1992. na dužnosti tajnika u Nadbiskupiji; dušobrižnik prognanika u Zatonu, Sabunikama, Punta Skali i Piniji; 1999. Biograd – Sv. Stošija, Biograd – Sv. Ivan, dekan Biogradskog dekanata; 2007. Sukošan; 2011. član Svećeničkog vijeća; 2012. dekan Zadar-Istok; 2014. Stanovi- Zadar.
 
SOLJAČIĆ MARIO, prof., rođen u Drenovcima 18. 2. 1964., ređen u Zadru 25. 3. 1990., 1990. diplomirao hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru, župnik i dekan, 23275 UGLJAN, tel. 288-472.
D.s.: 1992. župnik Visočana; 1994. župnik Zadar – Kraljica Mira; 1998. župnik Zadar – Bl. Alojzije Stepinac; 1999. župnik Zadar – Sv. Šime i Crnog; voditelj vjeronauka za studente; 2003. Preko i Sutomišćica; 2008. Preko; član Svećeničkog vijeća (2005.-2010.); dekan ugljanski.
 
SORIĆ ANTE, 29. 9. 1982. u Zadru, ređen 29. 6. 2007.u Zadru; župnik u Petrčanima.
D. s. 2007. pastoralni suradnik u Zadru-Bili Brig; 2008. župnik Privlake; od 2011. studij u Rimu, 2015. imenovan v.d. ravnatelja Kl. gimnazije Ivana Pavla II u Zadru i župnikom Petrčana; 2016. član Svećeničkog vijeća
 
ŠEHIĆ DAMIR , 3. 9. 1988. u Zadru,  ređen u Zadru 28. 6. 2013.župnik u Popovićima, Korlatu i Rodaljicama 
D. s. 2012. zamjenik tajnika Zadarskog nadbiskupa. 2013.; župni vikar na Puntamika- Zadar. 2014. Popovići, Korlat, Rodaljice; 2017. imenovanje župnikom Silbe,
 
ŠINDIJA ŠIMUN, rođen u Zagrebu 10. 9. 1971., ređen u Zadru 29. 6. 1997., župnik, dekan i voditelj Tiskovnog ureda i Ureda za izdavaštvo; VRANA,  23211  Pakoštane, tel. (023) 636-182; e-mail: simun.sindija@zd.tel.hr.
D.s.: 1997. župnik Povljane, Dinjiške i Vlašića, 2001. župnik Sali, Žmana i Luke; 2002. župnik Vrane, Pristega i Radošinovaca; 2010. Voditelj Tiskovnog ureda i Ureda za izdavaštvo; 2011. član Svećeničkog vijeća i Zbora konzultora. 2014. Biogradski dekan, 2015 župnik župe Pristeg; 2016. član Svećeničkog vijeća i Zbora savjetnika
 
 
 
 TIČIĆ DARIO, rođen u Zadru 6. 10. 1975., ređen u Zadru 29. 6. 2000., 2009. magistrirao liturgiku na Papinskom liturgijskom institutu sv. Anselma u Rimu; župnik, BELAFUŽA, Gospe Maslinske 13,  23000 ZADAR, tel./fax: (023) 322-713; 322-696.
D.s.: 2000. župnik Bruške, Popovića i Rodaljica, pastoralni suradnik u Benkovcu; 2002. župnik Sali, Luke i Žmana; 2004. studij u Rimu; 2009., župnik u Zadru-Bili Brig; 2010. Nadbiskupov tajnik i nadbiskupski ceremonijar; rektor crkve sv. Dimitrija u Zadru. 2014. Belafuža- Zadar: 2016. član Svečeničkog vijeća 
 
TOKIĆ NIKOLA, rođen u Popovićima 5. 1. 1945., ređen u Zadru 29. 6. 1970., župnik, Sv. Ivan-Kosa, Lonjska 8, 23210 BIOGRAD; tel.: (023) 638-386.
Ds.:1970. Vrsi; 1975. upravitelj župa u Bukovici; 1980. Povljana,   Dinjiška i Vlašići; 1990. Pridraga i Smilčić; dekan Novigradskog dekanata; 1991. Novigrad Dal.; 1994. poslužitelj Visočana; 1997. pastoralna briga za Karin; 1999. prvi župnik u novoosnovanoj župi Karin, 2001. župnik Dobropoljane, Banja i Ždrelca; 2003. Vrgada; 2008. Biograd-Sv. Ivan (Kosa), 2016. bolnički kapelan Ortopedske bolnice Biograd n/m.
 
 
VARGAS TOMAS A., rođen u Mobu (Republika Filipini) 14. 11. 1967., ređen u Puli 8. 6. 2002., župnik Vrgade i Draga, tel. (023) 371-052; 
D.s.: 2002. župni vikar Zadar-Uznesenja BDM, 2015. župnik župe Vrgada i Drage. 
 
VINKO, Stjepan, rođen 19. 12. 1939. Štrukovec, ređ. 29. 6. 1970. u Đakovu; župnik, umirovljen, Svećenički dom, Trg sv. Stošije 1, Zadar
D. s. 1971. Pašman i Neviđane; 1996. Ražanac, župnik i dekan; 2002. Vir; 2011. Slivnica i Vinjerac,; 2014. Islam Latinski; 2016. umirovljen i imenovan poslužiteljem župe Sestrunj.
 
VLAHOVIĆ TOMISLAV., rođen 17.7.1987. Vinkovci, ređen 23.11.2014. Zadar, župnik Perušića, tel.647-574
župni vikar: sv. Antuna Padovanskog- Smiljevac, Zadar, 2015. župnik Perušića; 2016. imenovan kapelanom Policijske kapelanije “sv. Filip i Jakov” u Zadru.
 
VULETA JERKO, rođ. 4. 3. 1985. u Zadru, ređen 27. 6. 2009. u Zadru, župnik; 23 222 Zemunik tel. 351-100; 
D. s. 2008. pastoralni suradnik u Zadru-Stanovi; 2009. župnik Oliba, Premude i Silbe; 2012. Perušić, 2015 Zemunik; 2017. imenovan upraviteljem župe Galovac dok ostaje župnikom Zemunika. 
 
VULIN TIHOMIR, rođen u Šibeniku 4. 2. 1963., ređen u Zadru 25. 3. 1990., župnik, 23234 VIR, tel: (023) 362-043.
D.s.: 1990.: Gorica-Raštane i Tinj; 1996. Pašman, Neviđane i Mrljane; 2001. Vrsi, Poljica i Ninski Dračevac; 2011. župnik Vira.
 
ZORIĆ ANĐELO, rođen u Božavi 22. 5. 1936., ređen u Olibu 29. 6. 1962., župnik, 23286 BOŽAVA, tel. (023) 377-609.
D.s.: 1962. župnik Pristega, Radošinovca; 1966. Pašman; 1970. župnik Luke i poslužitelj Žmana i Rave; 1981. župnik Božave, Velog Rata, Dragova i Solina, do 2010. dekan Dugootočkog dekanata; 2015 začasni kanonik Stolnog kaptola sv. Stošije u Zadru.
 
ZUBČIĆ PAVAO, rođen u Ražancu 19. 6. 1946., ređen u Zadru 29. 6. 1971., župnik, 23312 NOVIGRAD, tel./fax: (023) 375-050.
D.s.: 1971. Zemunik; 1972. Škabrnja i Nadin; 1975. Galovac; 1981. Turanj i Filip i Jakov; 1989. Nin,  Zaton i Vrsi; 1989. dekan Ninskog dekanata; 1997. član Ekonomskog vijeća; 1998. Sukošan; 2007. Novigrad; 2017. razrješen službe župnika Novigrada i imenovan župnikom Visočana.
 
ZUBOVIĆ JURE, rođen u Zubovićima 19. 10. 1967., ređen u Zadru 25. 9. 1994., župnik. 23211 PAKOŠTANE, tel./faks: 381-382, e-mail: jure.zubovic@zd.hinet. hr.
D.s.: 1994. župni vikar Sv. Ante – Zadar; 1995. župni vikar Kraljice Mira – Zadar; 1996. Sali, Luka Žman; dekan Salskog dekanata; 2001. dekan Dugootočkog dekanata; 2001. Pridraga, i Karin, 2003.-2004., od 2007. Pridraga i Smilčić; od 2008.- 2014. dekan novigradski. 2014. Pakoštane.
 
ŽILIĆ ŠIME, rođ. 18. 6. 1988. u Zadru, ređen 28. 6. 2012. u Zadru; župnk, SLIVNICA, tel: (023) 355-108
2011. pastoralni suradnik u Biogradu; 2012. župnik Oliba, Premude i Silbe; 2014. župni vikar u župi sv. Josipa u Zadru; 2016. poslužitelj župe Sestrunj, 2016. župnik Slivnice i Islama Latinskog.