VISOKA TEOLOŠKO-KATEHETSKA ŠKOLA

Dr. Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar

tel. 302-370; tel./faks: 345-012
e-mail: katehetska.skola@gmail.com
 
Moderator: mons. dr. sc. Želimir Puljić, zadarski nadbiskup
 
Ravnatelj: dr. sc. don Elvis Ražov
tel. 302-369; 
 
Tajnica: Ariana MRAČIĆ, prof., mob. 098-923-7934
 
Visoku teološko-katehetsku školu (VTKŠ) utemeljio je 23. 9. 1992. tadašnji zadarski nadbiskup mons. Marijan Oblak. Ona je visokoškolska crkvena ustanova za vjerske znanosti: filozofske, teološke, religijsku pedagogiju, katehetiku i humanističke znanosti. Svrha je VTKŠ osposobiti Kristove vjernike da mogu živjeti i naviještati kršćanski nauk i apostolski djelovati (katehete, stalni đakoni, službenici u pastoralu i dr.). Studij traje 4 godine (8 semestara). Predavanja se održavaju od ponedjeljka do petka u novim prostorijama VTKŠ-a (tajništvo, rektorat i dvije predavaonice). Tjedna satnica 20 sati + seminari i razgovori s profesorima. Dekretom Kongregacije za katolički odgoj u Rimu N. 1605/2001, od 26. travnja 2002. potvrđen je Statut osnivanja Visoke teološko-katehetske škole u Zadru, kojim se određuje da je Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu sponzor Visoke teološko-katehetske škole. Visoka teološko-katehetska škola u Zadru (=VTKŠ) smještena je u Ulici dr. Franje Tuđmana 24i u iznajmljenim prostorijama Sveučilišta u Zadru. Prostorije VTKŠ su: tajništvo, ured ravnatelja i dvije dvorane-predavaonice. Knjižni fond smješten je u knjižnici Sveučilišta i broji 2574 naslova.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply