Crkva sv. Petra i Andrije starog, Zadar

 Sv. Andrije i sv. Petra Starog. U neposrednoj blizini tržnice nalaze se dvije povezane crkvice i to jednobrodna sv. Andrije s freskama iz 12. st. a iza njezine apside predromanička dvobrodna crkva sv. Petar Stari. Vrlo zanimljiv primjer dvojne crkve. Crkvica sv. Petra je nastala na mjestu ranijih rimskih građevina, a prvotno je morala služiti kao oratorij. Nastanak tog oratorija treba datirati rano, na sam početak 5. st. (možda i nešto ranije). On je zapravo nakon oratorija katedrale najstariji dosad pronađeni ranokršćanski kultni objekt unutar zidina rimskog Zadra. Nakon što je oratotij postao, dograđen mu je četvrtasti prostor s istočne strane (kao pastoforija) koji je tijekom predromanike pretvoren u dvobrodnu crkvu sv. Petra Starog (Ante Uglešić, Ranokršćanska arhitektura na području današnje Zadarske nadbiskupije, Zadar, 2002., str. 21-21.

 Te dvije povezane crkvice sada služe kao izložbeni prostor.