Crkva sv. Andrije na Vrgadi

Crkva sv. Andrije na Vrgadi nalazi se na groblju u uvali Pržina (zvane još i Podcrikva). Smještena je u podnožju brijega na kojem su ostaci ranobizantske utvrde. Konstantin Porfirogenet spominje Vrgadu kao jedini naseljeni otok na zadarskom području. Povijesničari pretpostavljaju da su se ovom crkvom služila bizantska vojna utvrda. O njoj su pisali C. F. Bianchi i Ćiril Iveković. Bila je župna crkva sve do 16. st. Temeljiti arheološki i konzervatsorski radovi na crkvi započeli su 1980. god. Vanjska joj je dužine s apsidom 10,39 m, a dužina do apside na južnom zidu 7,6 m i 8 m na sjevernom. Nepravilna je tlocrta. Crkva je preko dva jaka pilastra s dvije pojasnice među njima presvođena u tri naveja, a polukružna je apsida (2,3m i 2,2m) pokrivena kalotom. Prema Miljenku Domijanu, voditelju radova, izgrađena je sredinom 6. st. Mo zatečeni ostaci nesumnjivo potječu iz ranoga predromaničkoga razdoblja. Ima na pročelju biforu koja potječe iz predromaničkog razdoblja. Vjerojatno je najstarija starokršćanska crkva temeljito obnovljena u predromaničkom razdoblju (možda u 9. st.) a nova je crkva pritom sačuvala gabarite iz doba kada je nastala. (Iz. “Građevinar 61, 2009.: Krešimir Regan i Branko Nadilo, “Stare crkve na zadarskim otocima”, str. 463-464).