ZADAR: SVETKOVINA BOGOJAVLJENJA – Propovijed mons. Ž. Puljića

Novorođeni neka u opasnostima bude sigurna i čvrsta potpora

Pastiri budni i u iščekivanju

1. Božićno liturgijsko vrijeme uskoro završava. Rimljani su svojevremeno na 25. Prosinca, a Egipćani 6. siječnja, obilježavali zimski solsticij te slavili Nepobjedivo Sunce koje se ‘rađa’. Kršćani su tom uhodanom slavlju dali novi sadržaj: Počeli su slaviti dan rođenja pravog sunca, Isusa Krista. Prije desetak dana proslavili smo rođendan Spasitelja ljudi, a danas obilježavamo njegovo objavljivanje svemu svijetu. I zato ga i zovemo Bogojavljenje. Današnji je blagdan poznat i kao dan blagoslova vode kojom Krist izljeva svoje milosti na sve stvoreno. Njome se škrope naši domovi, polja, tvornice i sve što služi ljudima koji su  rođenjem Sina Božjega spašeni i posvećeni. I postali su „sveti puk, kraljevsko svećenstvo, narod stečen da naviješta silna djela Gospodnja“ (1 Pt 2, 9).

Svetkovina Bogojavljenja osim toga opisuje kako je sve u pokretu. Naime, otkada je Bog odlučio sići na zemlju i poći ususret ljudima, i ljudi su krenuli prema njemu. Jaslice nam žele na zoran način dočarati. Uz Mariju i Josipa koji su stigli u Betlehem na popis pučanstva, nalazimo u pokretu skupinu pastira i mudrace s istoka. Među likovima Betlehemske štalice pastiri su najuočljiviji i uloga im je jasno definirana: Oni vode brigu za ispašu, hranu i vodu svoga stada; bdiju i čuvaju stado od opasnosti i vre­menskih neprilika. A žive nomadskim životom. Njihova nazočnost kod rođenja Mesije podsjeća i na slavni lik Davida koji je bio pastir stada prije pomazanja za kralja, kao i na cijelu pastirsku kulturu Izraela. A Marijin zaručnik sveti Josip je iz loze Davidove. Pastire se uz to promatra kao ljude koji su budni i u iščekivanju. Oni u stavu divlje­nja zagledani su u nebo sposobni su vidjeti i onkraj privida. A slušali smo u božićnom izvješću kako prosvijetljeni zovom anđela osluškuju i kreću prema štalici gdje se u stavu klanjanja i adoracije obraćaju Novorođenomu.

Mudraci (kraljevi) u traženju i tumačenju znakova

2. Jedva da je koja biblijska pripovijest toliko po­taknula maštu, ali i istraživanje i razmišljanje, kao pripovijest o „mudracima iz zemlje s Istoka“, koju evanđelist Matej stavlja neposredno iza vijesti o Isu­sovu rođenju: „Kad se Isus rodio u Betlehemu judej-skome u dane Heroda kralja, gle, mudraci (zvjezdoznanci) se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo po­kloniti“ (Mt 2, l).

Katekizam Katoličke Crkve veli kako je ta tajanstvena čežnja za Bogom „upisana je u čovjekovo srce“’ (br. 27). Jer, čovjek samo u Bogu pronalazi pravu istinu i blaženstvo, kako je to svojevremeno pisao sveti Augustin: „Nemirno je ljudsko srce dok se u Bogu ne smiri“. U današnjoj sekulariziranoj kulturi mnogi naši suvremenici vele kako ne osjećaju tu čežnju, pa vele da su nevjernici ili agnostici. Ne ulazeći u razloge takvih izjava, nas zanima otkuda ta čežnja u srcu čovjeka o kojoj Katekizam zbori? „Ljudskom srcu uvijek nešto treba, zadovoljno nikad posve nije“, pjeva naš Preradović i zaključuje kako i onda kad dođe do cilja „sto mu želja iz tog srca klije“. No, ne može se doći do spoznaje Boga polazeći samo od čovjekove čežnje. Čovjek, naime, ostaje misterij i trajni tražitelj Apsolutnog za kojim traga malim i nesigurnim koracima. Međutim, to iskustvo čežnje „nemirnoga srca“ kako je pisao sveti Augustin, vrlo je značajno. Ono nam potvrđuje da je „čovjek u svojoj dubini religiozno biće“ (KKC, 28).

3. Dakle, i u ovom našem dobu koje je nesklono i neosjetljivo za transcendentalnu dimenziju moguće je otpočeti hod traganja za smislom života koji pokazuje da vjera nije apsurdna i iracionalna. U tom vidu današnja trojica Mudraca ili Kraljeva s istoka nude i promiču svojevrsnu pedagogiju čežnje. To pokazuje slikovito današnje izvješće o mudracima s istoka  koje nazivamo i kraljevima. Oni se lijepo uklapaju u povijest i značenje jaslica, a objedinjuju u sebi svećeničku, kraljevsku i proroč­ku dimenziju. Oni također predstavljaju lju­de koji čitaju znakove vremena. Posebice je uočljiv i znakovit njihov broj, kao i darovi koje donose. Broj tri tumači se kao „punina i zajedništvo“. Trojstvo u sebi obuhvaća tri svojstva: „sta­rost, odraslost i mladost“, „prošlost, sadašnjost i budućnost“; „zo­ru, podne i sumrak“, kao i „tri ra­zličite rase“. Posebice su znakovita tri dara koje donose: smirna, zlato i tamjan.

Novorođeni neka u opasnostima bude čvrsta potpora

Smirna upućuje na novo ra­đanje i čuva tijelo od raspadanja. Ona je i simbol preoblikovanja života. Zlato ni­je samo simbol bogatstva, nego je simbol onoga što izlazi iz dubine zemlje, kao najdublja tajna. Ono je i simbol prosvjetljenja. Za zlato se veli kako je ono ‘mineralna svjetlost’. Egipćani koriste istu riječ za sunce (ra) i za zlato (ra). Treći dar, tamjan simbolizira zrak, dim i miris. On nosi naše zazive i molitve prema nebu. Tamjan spaja nebesko sa zemaljskim, jer je u tajni Utjelovljenja, koju jaslice vizualno predstavljaju, očima naše duše sinulo novo svjetlo Božje slave. Pa dok u božićnom djetetu spoznajemo Boga, budi se u nama. Neka nas svetkovina Bogojavljenja potakne poći s djecom do jaslica, maleni Isus neka u dušama našim probudi želju i čežnja za nebeskim dobrima. Jer, On je naš put, istina i život. Njegov je rođendan početak našeg preporođenja. Jer, Gospodin je divno sazdao čovječje dostojanstvo, a još ga divnije po Isusu obnovio. Stoga, njega koji je rođenjem uzeo našu ljudsku narav, molimo neka nam udijeli dioništvo u svom božanstvu. Kad nam se čini kako su sve lađe potonule, On vraća snagu i mir. On, „koji se radi nas ljudi utjelovio“, neka jača našu vjeru. Neka nam na mračnim stazama i u sumnjama bude neugasivo svjetlo, a na strmi­nama i u opasnostima čvrsta potpora. Neka u brojnim životnim teškoćama i borbama bude pouzdani vođa i melem našim ranama. A na kraju životnoga hoda neka bude spasenje našim dušama. Amen.

✠ Želimir, nadbiskup

Zadar, Katedrala sv. Stošije, 6. siječnja 2019.