VELIKI ČETVRTAK: MISA VEČERE GOSPODNJE – Propovijed mons. Ž. Puljića

 

Euharistija i svećenički red sudbinski su povezani

1. Današnji dan podsjeća nas na svečanost kad je Isus ustanovio Euharistiju i zaredio prve svećenike. Zbog toga ćemo večeras zahvaliti Bogu za taj veliki dar. Molit ćemo kako nikada ne bi presušio izvor misnika, tih ovlaštenih poslužitelja tog velikog otajstva. I moliti Gospodara žetve da u našoj nadbiskupiji bude uvijek dovoljan broj onih koji će dijeliti svete tajne, slaviti Euharistiju i upućivati ljude na pravi put spasenja. Jer, euharistija je produljenje Isusovog života na zemlji i milosno približavanje ljudima. I od onog svetog i svečanog trenutka u Dvorani Posljednje večere obnavlja se na nekrvan način milost križa i otkupljenja. A žrtvovano i uvijek živo „Janje Božje oduzima grijehe svijeta“ (Iv 1, 29).

Isus nije došao biti Spasiteljem svijeta samo u jednom vremenskom razdoblju ljudske povijesti. On je htio ostati trajno, do konca svijeta. Stoga su ta dva sakramenta, euharistija i svećenički red sudbinski povezani. Nema svećenika bez euharistije, kao što nema euharistije bez svećenika. Stoga se i veli da je svećeničko zvanje u biti euharistijsko. Svećenik, naime, priprema euharistijski stol da ljudi blaguju Tijelo Kristovo. Sam se stavlja na raspolaganje Bogu da preko njega i njegove službe preobražava svijet i vjernike. I dok predvodi euharistijsko slavlje, događa se čudesna preobrazba čovjeka, povijesti i svemira. To je Božanska pretvorba koja nadilazi vremena i prostore. A svećenik, predvoditelj slavlja živi od mise i za misu.

2. Zato piše apostol Pavao svom ljubljenom učeniku Timoteju i potiče ga neka „ne zanemari taj milosni dar, već neka ustraje u tome, jer vršeći to spasit će i sebe i one koji ga slušaju“ (1 Tim 4, 16). Potrebni su, dakle, Crkvi i svijetu svećenici koji će slaviti svete tajne i odgajati narod Božji. Crkva je svjesna da je zvanje Božji dar i govor, koji zahtjeva velikodušan milosni odgovor. Stoga se Crkva ne umara pozivati vjernike neka se mole za duhovna zvanja. Ona poziva roditelje, a napose majke, neka surađuju s poticajima Duha Božjega i budu velikodušne u darivanju svoje djece kad ih Gospodin pozove u svoju službu.

Isusu, koji je povezao svećeništvo i euharistiju, upravljamo na kraju ovoga razmišljanja žarku molitvu: „Usliši, Kriste, naše ponizne molbe i daj da oni, koje si po neizmjernoj dobroti svoje blagosti uzvisio na službu nebeskih tajna, budu dostojni sluge tvoga oltara, te ono što njihov glas iznese tvojom posvetom bude i potvrđeno. Potiči roditelje da odgajaju svoju djecu najsvetijom brigom. Privuci k sebi plemenite mladiće i učini ih svojim vrijednim suradnicima. Pošalji anđele svoje neka čuvaju u njihovim srcima dragocjeno sjeme zvanja. Izlij Duha Svetoga tamo gdje se oni odgajaju i budi svjetlo onima koji ih poučavaju. Daj da svako sjemenište prožima duh Posljednje večere. Marijo, Kraljice apostola, usliši molbu vjernika zadarske Crkve: isprosi nam dovoljno svetih svećenika ispunjenih žarom apostolske ljubavi koji traže samo Božju slavu i spasenje duša. Očuvaj ih od nutarnjih i vanjskih pogibelji kako bi do kraja ostali vjerni svome svetom zvanju. Amen!

✠ Želimir Puljić, nadbiskup

Zadar, 18. travnja 2019.