DON ŠIMUN ŠINDIJA STEKAO AKADEMSKI NAZIV SPECIJALIST INFORMATIČKOG MENADŽMENTA

Don Šimun Šindija, predstojnik Tiskovnog ureda i Ureda za izdavaštvo Zadarske nadbiskupije, u srijedu 14. studenog 2018. g. obranio je poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom ‘Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u aktivnostima Crkve’. Završetkom poslijediplomskog specijalsitičkog studija Informacijski menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekao je akademski naziv sveučilišni specijalist informatičkog menadžmenta.

Rad na 83 stranice sadrži 54 slike i tri tablice te popis 85 izvora literature. Ciljevi rada bili su istražiti u kojoj mjeri svećenici Zadarske nadbiskupije koriste informacijsko-komunikacijske tehnologije, prisutnost župa Zadarske nadbiskupije u virtualnom prostoru, koje informacije župe posjeduju na svojim web stranicama i kako se može njima koristiti, razina informacijske pismenosti i educiranosti za primjenu tehnologija svećenika Zadarske nadbiskupije, kakva je svijest svećenika o važnosti primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija u Crkvi te dati komentare i preporuke za poboljšanje i napredak u području primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija u radu Crkve. Pritom je Šindija opisao uspješne primjere aplikacija i rješenja kao što su Pastoral, Status Animarum, Sustav za upravljanje sadržajima za organizaciju susreta mladih vjernika, program za vođenje financija župe i crkvenih ustanova. Vrijednost istraživanju daje i činjenica da je kandidat dvadeset godina angažiran u razvoju i unapređenju primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija u crkvenim aktivnostima.

Tijekom provođenja istraživanja primijenjene su analitičke, komparativne i deskriptivne metode, koristeći teoretske i praktične spoznaje u tom području. U praktičnom dijelu korištena je anketa u kojoj su prikupljene informacije o pokazateljima korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u Zadarskoj nadbiskupiji. Velik broj informacija i podataka prikazan je slikovno, tabelarno i grafički.

Mentor rada bio je prof. dr. Velimir Srića, predsjednik Povjerenstva prof. dr. Mario Spremić, a član Povjerenstva prof. dr. Ivan Strugar.

Šimun Šindija rođen je 1974. g. u Bibinjama. Nakon završene gimnazije u Zadru diplomirao je na Isusovačkom fakultetu filozofije i teologije FTDI 1997. g., studirajući filozofiju dvije godine i teologiju četiri godine. Radio je kao vjeroučitelj u osnovnim školama župa od 1997. g. Bio je župnik Povljane, Dinjiške i Vlašića, Sali, Žmana i Luke, Vrane, Pristega i Radošinovaca.  Član je Svećeničkog vijeća, Ekonomskog vijeća i Zbora konzultora Zadarske nadbiskupije te dekan Biogradskog dekanata. Bavi se izradom i održavanjem internetskog portala u Zadarskoj nadbiskupiji. Autor je informatičkih sustava raznih događaja u Zadarskoj nadbiskupiji. Uređuje Vjesnik Zadarske nadbiskupije i Direktorij za pastoral u Nadbiskupiji.