BOŽIĆNI POHOD ZADARSKOG NADBISKUPA CARITASU ZADARSKE NADBISKUPIJE

Božićni pohod zadarskog nadbiskupa Želimira Puljića Caritasu Zadarske nadbiskupije ostvaren je u utorak 18. prosinca u prostorijama Caritasa. Zadarski caritas preko svojih desetak službi godišnje pomogne 1500 obitelji iz Zadarske nadbiskupije. Da je taj rad prepoznat i na državnoj razini potvrđuje i Godišnja nagrada za humanitarni rad u 2018. g. koju je dobio zadarski caritas, a 10. prosinca uručena je ravnatelju don Ivici Jurišiću u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u Zagrebu.

Mons. Puljić susreo je osam štićenika u Prenoćištu za beskućnike sv. Vinko Paulski, pozdravivši ih sa ‘Di ste moji heroji? Vi ste heroji’. Upoznao se s razlozima njihovog boravka u Prenoćištu koje im u zimske dane otvara vrata od 14 sati, da, uz večer i noćenje, u prenoćištu mogu provesti i cijelo poslijepodne. S korisnicima je u radionici počela raditi i jedna volonterka. Neki beskućnici pomažu u opremanju Socijalne samoposluge i u obradi zemlje na poljoprivrednom dobru Bokanjac. Uslijedio je susret s djelatnicima caritasa gdje je svatko predstavio izazove s kojima se susreće služba koju vode.

U zadarskom caritasu pet godina djeluje Kabinet za ranu intervenciju koji pomaže djeci s razvojnim odstupanjima i njihovim obiteljima. Taj multidisciplinarni edukacijsko rehabilitacijsko-logopedski rad provode logoped, psiholog i edukacijski rehabilitator. Oni procjenjuju kako se ophoditi s djetetom koje ima neurorizik, motoričke, intelektualne, tjelesne, komunikacijske i govorne teškoće. Radom su primarno obuhvaćena djeca od rođenja do četvrte godine života. U tretmanu sudjeluju i roditelji.

U programu je devedeset djece, od kojih se s njih 40 sustavno radi. Lucija Božajić Golem,voditeljica kabineta, rekla je da su ljudi sve osvješteniji o potrebi ranog provođenja interdisciplinarnih interventnih programa kod djece s neurorizikom. Time se i prevenira nastanak kasnijih teškoća u razvoju djeteta. U rad Kabineta od njegovog početka uključeno je oko 400 obitelji. Stalno se javljaju nove obitelji. Kabinet je za tri mjeseca unaprijed popunjen s prijavama obitelji koje traže pomoć za  dijete.

Mladen Klanac, voditelj Obiteljskog savjetovališta caritasa, istaknuo je da se u radu osobito susreće s rastavama, depresijom i tjeskobom među mladima. Problemi među supružnicima koji se razilaze i po nekoliko puta djeluju na djecu i to na njih prenose. Ana Uranija, psiholog u Obiteljskom savjetovalištu, kao problem je istaknula otuđenje djeteta od roditelja koji upliću i dijete i koriste ga kako bi se supružnici osvećivali jedno drugome.

Naglasila je da su se znatno promijenili poremećaji i simptomi kod djece u odnosu na prošla vremena. Nekad se to reflektiralo kao mokrenje, zločestoća, a sada je veliki porast psihijatrijskih slučajeva dotle da djeca pohode odjele psihijatrije zbog ponašanja. „Jako su prisutne teškoće u socijalizaciji, komunikaciji. To je potpuno drugačija situacija i problemi koji pogađaju djecu, u odnosu na nekad. Srozale su se uopće sve društvene vrijednosti, ne samo vrijednost braka. Nedostaje poštovanja na svim razinama. Bitan je temelj ljubavi za razvoj dugotrajnog emocionalnog bračnog odnosa i kao prijenos na djecu“ istaknula je Uranija.

U tom je smislu Klanac rekao „kao da nema dovoljno društvene svijesti koliko je rastava tragična, a to se osobito vidi i odražava na djeci“. Uz podršku nadbiskupa Puljića kojemu su to predložili, Klanac je najavio da sljedeće godine u veljači Obiteljsko savjetovalište caritasa namjerava obilježiti Tjedan braka i obitelji stručnim predavanjima i skupom kao doprinos stvaranju pozitivnog ambijenta u društvu kako bi se ohrabrili brakovi i obitelji.

„Sv. Ivan Pavao II. puno je promicao vrednote braka i obitelji. U tome je bio jako kreativan i pozitivno orijentiran. Prilazio je tome preventivno. Vraćao se idealu braka i govorio ‘U početku ne bijaše tako’“ rekao je mons. Puljić. Martina Šimunić je istaknula da na takav način započinje i bračna terapija. U razgovoru se počinje od prvog susreta supružnika, što se tada pozitivno među njima događalo, a kako su došli do loše situacije u kojoj su se zatekli. Istaknuto je da se u praćenju para može postići napredak u odnosu.

Klanac je upozorio i na sve veću prisutnost sintetičkih droga. „Nije to više samo fizička ovisnost, javljaju se razni poremećaji. To ide dotle da se i Cenacolo i Zajednica papa Ivan XXIII. koji djeluju pri zadarskom caritasu pripremajući obitelji i ovisnike za ulazak u te zajednice, suočavaju s teškoćama i provedbenim metodama u radu koje prije nisu imali. Razni su načini bijega od stvarnosti, a kod mnogih je to povezano s raspadom obitelji. Bio sam zgrožen kad sam u trgovačkom centru u Zadru u subotu navečer vidio kolike su to grupe mladih, mladići i djevojke, koji u svoje obje ruke, u grupama, nose velike vrećice pune jedino alkohola“ rekao je Klanac.

Ana Uranija u caritasu vodi i psiho-socijalni tretman s počiniteljima nasilja u obitelji. U prosjeku godišnje bude devedeset takvih slučajeva. Program se provodi šest mjeseci susretom na tjednoj i dvotjednoj razini. „To su osuđenici koje uputi Prekršajni sud na šestomjesečni tretman, a cilj je prepoznavati nasilno ponašanje, posljedice za žrtvu, kontrola osjećaja i ponašanja osoba. Trenutno se s dosta njih radi individualno jer se zbog svojih teškoća ne mogu uključiti u grupni tretman. Bude pet individualnih susreta, grupni susreti, od 16 do 20 radionica. Primamo i žrtve koje žele surađivati, dobijemo informaciju o ponašanju počinitelja, a u Obiteljskom savjetovalištu mogu dobiti i tjedno savjetovanje“ rekla je Uranija.

S Ministarstvom pravosuđa imaju godišnje ugovore da na psiho-socijalni tretman primaju počinitelje kaznenih djela s obilježjima obiteljskog nasilja, s njima se radi individulano. To se ostvaruje u suradnji s Probacijskim centrom. „Jako je važne da se osobe uključe što ranije, što mlađi a počinitelji su, onda su najbolje prognoze. Postoje ljudi srednje dobi koji kad to prođu promijene stav. Neki su se i sami htjeli angažirati za nove počinitelje, imati grupe podrške. Ljudi to prihvate, no u početku imaju otpor s priznanjem toga što čine. Kad program krene, vide da je to jako korisno u načinu kako se nositi s agresivnim odnosima. To nisu samo muškarci, nego i žene koje su primarne ili reaktivne počiniteljice u partnerskom odnosu“ rekla je Uranija.

Mirjana Tadić, zamjenica ravnatelja zadarskog caritasa, upozorila je da je došlo do promjene u društvenoj slici i klimi pružanja socijalne pomoći. „Nekada su socijalnu pomoć primali samo ili dominantno stari, invalidi i bolesni. Sada se to promijenilo. Socijalnu pomoć trebaju i žele mnogi mladi, neki među njima smatraju da im to i pripada, ne trude se nešto učiniti. Ima i pojedinaca kojima je to stil života. Nekoliko generacija odgojeno je u tom duhu i to je loše.

Neki razmišljaju da im se više isplati primati socijalnu pomoć nego raditi za nisku plaću. Zadarskom caritasu prioritet su obitelji čiji članovi rade, ali imaju nedostatna sredstva za potrebe, obitelji s više djece, kada vidimo da se i sami ljudi trude privrediti za obitelj, a ugroženi su u radnim pravima. Caritas pomaže mnoge koji zbog nekih pravnih kriterija ne zadovoljavaju uvjete za primanje socijalne pomoći od države, a njihova je egzistencija jako teška i ugrožena“ rekla je Tadić.

Nadbiskup je završio pohod caritasu u Pučkoj kuhinji tradicionalnim susretom s roditeljima poginulih hrvatskih branitelja. „Što bismo mi da nemamo Božića? Kako bi nam bilo tužno. U svakodnevnom sivilu koje se događa u društvu Europe i svijeta, Božić je svijetla točka jer Bog je došao k nama, utjelovio se, postao čovjekom. Pitamo se zašto. Jednostavni odgovor je da nama pomogne da spoznamo tko smo. Djeca smo Božja, Bog vodi brigu o nama. Svakoga od nas poznaje, nismo mu nepoznati. Kako je to lijepa istina i utješna stvarnost!?

Mi nismo nepoznati. Bog nas poznaje. To je prvo radi čega je Isus došao i zašto ga je Bog poslao da bude s nama, među nama“ rekao je mons. Puljić, dodavši da je Bog došao i da nam objavi svoga Oca. Da kaže ‘Ne brinite se, imate Oca na nebesima koji vodi brigu o vama. Dobri, milsordni Otac koji je stvorio ovaj svijet i vodi brigu. Briga caritasa je zapravo njegova briga. Bog potiče ljude da čine dobro. Zahvaljujem caritasu što vodi brigu o ljudima koj su potrebni naše skrbi. Neka vam ne dojadi činiti dobro“ potaknuo je nadbiskup Puljić.

Susret s roditeljima obogatio je i glazbeni nastup srednjoškolki iz zadarske gimnazije Vladimira Nazora. Došli su s profesoricom Ivom Vidović. Gimnazijalci Vladimira Nazora taj su dan korisnicima Pučke kuhinje podijelili i kolače koje su donijeli kao dar, a osobitu velikodušnost pokazali su kad su pomogli u istovaru velike količine hrane koja je donacija Vlade RH.

Ines Grbić

 

Foto: I. Grbić