RIM: S PAPOM FRANJOM NA PROSLAVI 50 GODINA NEOKATEKUMENSKOG PUTA SUDJELOVALO 400 ZADRANA

Među 150 000 članova zajednica Neokatekumenskog puta iz 134 države sa svih kontinenata na susretu s papom Franjom u Rimu 5. svibnja bilo je i 400 vjernika iz Zadarske nadbiskupije koji su na lokaciju uz Sveučilište Tor Vergata stigli s osam autobusa. S njima su bila i petorica prezbitera, mons. Ivan Mustać, don Zdenko Milić, don Zbigniew Jacek Korcz, don Ante Delić i don Marinko Duvnjak. Susret je održan u povodu proslave 50. godišnjice prvih kateheza u Rimu nakon što je Put svoje djelovanje počeo nekoliko godina ranije u siromašnim barakama Palomerasa u predgrađu Madrida. Iz Hrvatske je u Rim stiglo 2800 vjernika koji su boravak na Apeninskom poluotoku iskoristili i za posjete brojnim, za kršćanski svijet, svetim mjestima. Tako su Zadrani cijeli dan proveli u Asizu gdje su u crkvi Sv. Klare slavili euharistiju, dan kasnije obišli su najvažnije rimske crkve, odnosno spomenike kulture. U povratku su slavili euharistiju u Loppianu, gradiću Pokreta fokolara u blizini Firenze. Pred polazak u Vječni grad delegaciju koja je vodila organizaciju za Zadarsku nadbiskupiju primio je mons. Želimir Puljić, nadbiskup zadarski, koji im je tom prigodom podijelio apostolski blagoslov. Osim mladih, pozivu inicijatora Puta i Svetog Oca za dolazak u Rim odazvale su se i brojne obitelji s djecom zahvaljujući za darovani život.

Neokatekumenski put 1964. godine u Madridu osnovali su Španjolac Francisco Kiko Arguello i njegova suradnica Carmen Hernandez kojima se kasnije pridružio o. Mario Pezzi. Riječ je o novom itinerariju kršćanske formacije koji je potaknut Drugim vatikanskim koncilom nakon što je naišao na živo zanimanje tadašnjeg madridskog nadbiskupa mons. Casimira Morcilla koji je ohrabrio inicijatore Puta da ga uvedu u župe koje to zatraže. Godine 1968. inicijatori Neokatekumenskog puta došli su u Rim i smjestili se u Borghetto Latino, a prve kateheze održane su u župama Naše Gospe od Presvetog Sakramenta i Svetih kanadskih mučenika. Put se polako širio u biskupijama čitavoga svijeta, a od 1984. je prisutan i u Zadarskoj nadbiskupiji gdje u desetak župa danas djeluje 25 zajednica.

Narav Puta definirao je Sveti Ivan Pavao II. kada je napisao: “Priznajem Neokatekumenski put kao itinerarij katoličke formacije valjan za društvo i za današnja vremena”. Spomenuta je crkvena stvarnost tako katekumenat za odrasle, odnosno put kršćanskog odgoja za suvremenog čovjeka. Pritom je ključni element na tom putu Sveto pismo, a u srcu neokatekumena nalazi se euharistija. Posebnost Puta su katehizacija i kerigmatski navještaji koje se često održavaju na javnim prostorima, osobito u Vazmenom vremenu. Jedan od brojnih plodova Puta su obitelji koje napuštaju svoje sredine kako bi svjedočanstvom i životom uspostavile prisutnost Katoličke Crkve u mjestima gdje je Crkva odsutna ili kako bi osnažile i obnovile prisutnost katoličkih zajednica u vrlo sekulariziranim područjima. Tako je Sveti Otac pred kraj susreta blagoslovio križeve i predao ih odgovornima za 34 nove „missio ad gentes” koje će donositi evanđelje u različite dijelove svijeta. Među njima su i obitelji iz Zadarske nadbiskupije koje su u poslanju u Makedoniji i Crnoj Gori, a jedna se obitelj priprema za odlazak u Francusku. Osim toga, poslane su i cijele zajednice iz središta u sekularizirana predgrađa Rima kao “comunitates in misionem”. 

– Jedino Crkva koja se odriče svijeta može dobro naviještati Gospodina. Crkva koja je slobodna od moći i novca, od trijumfalizma i klerikalizma, na vjerodostojan način svjedoči da Krist oslobađa čovjeka – prenosi Hrvatski program Radio Vatikana riječi pape Franje koji se u svom govoru usredotočio na Isusov nalog „Idite” njegovim učenicima koje je poslao u misiju. Papa je rekao da kad misionar ode, ide samo s prtljagom povjerenja u siromašnog Isusa koji nije imao gdje da nasloni glavu.

– Kako biste išli, trebate biti lagani. Kako biste naviještali, potrebno je odreknuće. Srce slobodno od navezanosti širi i postaje raspoloživo za Boga i druge. Onaj koji se iz ljubavi odrekne prolaznih stvari, prigrljuje veliko blago slobode.

Papa Franjo je također usmjerio pažnju na činjenicu da je Isus nalog izrekao u množini, a ne u jednini..

– „Idite” znači da „potpuni misionar” ne hodi sam, nego uvijek za drugima. To je umijeće budući da implicira hodanje s drugima bez izoliranja ili nametanja vlastitog smjera drugima. To znači hoditi sjedinjeni, kao Crkva, s pastirima, s braćom i sestrama, bez žurenja ili žaljenja zbog onih najsporijih. Kristovo poslanje da od svih naroda učinimo Njegove učenike potpuno je drugačije od dinamike prozelitizma. To znači podijeliti s drugima vlastiti susret s Kristom koji nam je promijenio život, kazao je papa Franjo, naglašavajući da je u srcu poslanja „svjedočiti da nas Bog ljubi”. Potaknuo je pripadnike Neokatekumenskog puta da ne računaju na argumente koji uvjeravaju, nego na život koji privlači; da ne računaju na sposobnost nametanja sebe, nego na hrabrost da se služi.

Podsjećajući ih na njihovo poslanje naviještanja evanđelja, potaknuo ih je da donose obiteljsko ozračje u mnoga napuštena mjesta koja su lišena ljubavi. Čineći sve narode učenicima, Isus je htio naglasiti da u njegovu srcu ima mjesta za sve ljude.  – Nitko nije isključen.

 

Sveti Otac potaknuo je pripadnike Puta da ljube kulture i tradicije narodā kojima su poslani bez primjenjivanja unaprijed utvrđenih modela.

– Nemojte polaziti od teorija i nacrta već od konkretnih situacija: tako će Duh biti onaj koji će oblikovati navještaj prema svom vremenu i svom načinu. I Crkva će rasti na njegovu sliku: ujedinjena u različitosti naroda, darova i karizmi – rekao je papa i zaključio: – Draga braćo i sestre, vaša je karizma veliki dar Božji za Crkvu u današnjem vremenu. Zahvalimo Gospodinu za ovih pedeset godina: pljesak za pedeset godina! I gledajući njegovu očinsku i bratsku vjernost punu ljubavi, nikad ne gubite povjerenje: On će vas sačuvati potičući vas istovremeno da pođete, kao ljubljeni učenici, prema svim narodima, s poniznom jednostavnošću. Pratim vas i ohrabrujem: nastavite! I molim vas, ne zaboravite moliti za mene, koji ostajem ovdje!

Osim pape Franje govorili su i Kiko Arguello, o. Mario Pezzi te španjolska itinerantica Maria Ascension Romero koja je u ekipi odgovornih Puta zamijenila Carmen Hernandez koja je preminula u srpnju 2016. godine, a okupljene je pozdravio i Giuseppe Novelli, rektor Sveučilišta Tor Vergata.

Neokatekumenski put, Zadar