ZADAR: ĐAKONSKO REĐENJE U KATEDRALI SV. STOŠIJE

Na svetkovinu Krista Kralja u nedjelju 26. studenog zadarski nadbiskup Želimir Puljić u katedrali sv. Stošije u Zadru predvodio je svečano misno slavlje za vrijeme kojeg je za đakone zaredio kandidate Zadarske nadbiskupije: Tomislava Končurata (župa sv. Lovre, Kali), Ivana Jordana (sv. Martin, Ljubač) i Luku Šustića (katedrala sv. Stošije) te brata Leopolda Ninoslava Jagešića (župa sv. Josipa, Zenica), člana benediktinske zajednice iz samostana sv. Kuzme i Damjana na Ćokovcu.

„Zadarska Crkva zahvaljuje Bogu za četvoricu akolita koji su odlučili potpuno se posvetiti Božjoj službi u njegovoj Crkvi. Svako ređenje je otajstveni događaj kojeg možemo pratiti i razumjeti očima vjere. To što se događa nadmašuje naš um, oči, srce i naše ljudske sposobnosti. To je više od ljudskoga što čujemo, osjećamo i vidimo. Ređenje nas uvodi u misterij Božjeg plana s ljudima i podsjeća na Isusove riječi: ‘Ne izabraste vi mene, nego sam ja vas izabrao i odredio da idete i rod donosite’“ rekao je nadbiskup Puljić, naglasivši da se to osobito osjeća u posvetnoj molitvi ređenja kad se Crkva obraća Bogu, ‘darivatelju časti, djelitelju redova i rasporeditelju službi’, da milostivo pogleda na svoje sluge koji će se posvetiti za službu đakona i neka ih ‘darom svoje milosti ojača za vjerno vršenje službe’. Ređenje je važan otajstveni i liturgijski događaj, a zaređenici su dar Crkvi, ređenicima, narodu, društvu i svijetu, poručio je mons. Puljić.

Poželio je da budu dar ljubavi bez koristoljublja, darivanje bez pridržaja i služenje bez uvjetovanja. Đakoni su ovlašteni dijeliti svete tajne i navješćivati Riječ Božju. „Vaše prirodno mjesto je na ambonu i za oltarom, a ne u sindikalnoj podružnici ili svjetovnoj političkoj organizaciji. Svete knjige i sveti poslovi vaše je područje zanimanja. Nikada se svećenici političari nisu politikom posvetili, a kompromitirali su sebe i Crkvu bezbroj puta. Vi ste glasonoše velikoga Kralja. Vaša je ‘politika križ Isusov’, govorio je sveti Pio X.

Ne koristite nikada propovjedaonicu za obračun s protivnicima, a bit’ će ih. Bilo ih je i bit će ih. Ali propovjedaonica nije za obračun, nego za navještaj, za utjehu, pouku, poruku, za opomenu. Budite plemeniti sluge i mudri upravitelji povjerenih duša i savjesti, prijatelji djece i mladih, starih i nemoćnih. Budite Bogu zahvalni što vas je nedostojne izabrao i pozvao među svoje učenike“ poručio je nadbiskup đakonima. Istaknuvši da Isusovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta, „nema teritorija, vojske ni policije“, nadbiskup je rekao da se „ono događa u dušama onih koji prihvaćaju njegov zakon i  zapovijedi sažete u dvije: Ljubi Boga svim srcem svojim i svom dušom svojom, a bližnjega svoga kao sebe samoga (Mt 22,37).

Isus je Kralj onih koji mu vjeruju svim svojim bićem i prihvaćaju njegovu vlast bez uvjeta i ograničenja“ rekao je mons. Puljić. Đakoni su vojnici takvoga Kralja i glasonoše njegovih poruka, te im je nadbiskup poželio da budu vjerni i odani Kristu koji ih je odabrao još od utrobe majke. „Neka budu ljudi molitve, rada i reda. Molite pobožno i sabrano, na misi i uz molitvu časoslova. Crkva vas šalje da budete molitelji u njeno ime. Neka vam sve u životu i radu bude u sabranosti i radosti duha. Ne zaboravljajte dnevno krunicu i čitanje Svetog Pisma.

Molite i ‘molite da ne padnete u napast’ (Mt 26,41). Položili ste Ispovijed vjere i potpisali Izjavu o svojevoljnom preuzimanju obveze celibata koja je sastavni dio đakonskog ređenja. Čuvajte ljiljan čistoće i molite na tu nakanu. Neka vas prirodni i instinktivni čovjek ne prevari ili zavede. Nosite kleričko odijelo i budite spremni podnositi i poruge radi imena Isusova. Ne tražite sebe i svoje slave, već slavu Božju! Ne hvalisajte se u razgovoru, društvu, a pogotovo ne s propovjedaonice“ rekao je nadbiskup Puljić u obraćanju đakonima. Poželio je da budu na visini zadataka koje im Crkva povjerava, obdareni poniznošću srca, postojanošću duha i pouzdanjem u Boga.

Govoreći o značenju Isusovog kraljevstva, nadbiskup je rekao da su u povijesti Izraela kraljevi bili uvođeni u službu svečanim pomazivanjem, kao što se čini kod ređenja svećenika i biskupa. „Taj čin pomazanja značio je da je time kralj bio posvećen u Božje ime upravljati Izabranim narodom. Kako je lijepo u tom činu osjetiti nešto što se u sekularnom svijetu pomalo gubi iz vida. Gubi se iz vida da ljudi koje smo izabrali, koji su postali naši predstavnici, nisu samo naši predstavnici. Nego su obvezni i u ime onoga koji vodi povijest, braniti načela, slobodu i prava ljudi, ali i Božja prava. Bojimo se samo za ovozemaljski hram, koji će se urušiti ako nema tih temelja.

Zato treba ponovno vratiti taj osjećaj onima koji vrše službu u ime naroda, da to čine u ime onoga koji je stvorio taj narod. I razvijati u njima osjećaj, vi niste samo izabrani predstavnici. Nego Bog želi da preko vas čini dobro ovome narodu“ rekao je nadbiskup. U tom smislu, podsjetio je kako su gradski poglavari u prošlosti iskazivali čašćenje ruci sv. Krševana i pred njom polagali zakletvu, zazivali zaštitu i blagoslov sv. Krševana; uz pomoć njegove ruke htjeli su služiti gradu i narodu.

„Ne možemo ovozemaljsko društvo osnivati i voditi samo našim ljudskim snagama. Treba ponovno vratiti tu dimenziju, da smo svi u službi; jedni drugih, ali osobito i odgovorno ljudi i naroda, u ime onoga koji nas je sve stvorio, u ime Krista Kralja koji je gospodar svemira i ljudskih srdaca“ naglasio je mons. Puljić.

U misi su sudjelovali i roditelji, rodbina i prijatelji ređenika, njihovi sjemenišni poglavari, bogoslovi i sjemeništarci. Nadbiskup je sve potaknuo na molitvu za svećenička i redovnička zvanja. U ime đakona zahvalu svima uputio je Tomislav Končurat.

Ines Grbić